• Licytuj, apl. adw. Jakub Zabraniak

  • Tej wojny domowej nie sposób wygrać, adw. Joanna Parafianowicz

  • Palestra u progu kampanii ’20, adw. Joanna Parafianowicz

  • Uchwała ORA w Warszawie z dnia 14 grudnia 1981 r.

  • Jedno krótkie pytanko na każdym weselu, adw. Joanna Parafianowicz

  • Za reklamę adwokata zapłaci klient, adw. Joanna Parafianowicz

  • Kilka uwag o równości, adw. Joanna Parafianowicz

  • Oczekiwania młodych prawników vs życie, adw. Joanna Parafianowicz

  • 60 zł za stawiennictwo godzi w prawa człowieka? adw. Joanna Parafianowicz

  • Odgrywanie ról w rzeczywistości, czyli jak skorzystać z przenikania światów, apl. radc. Sebastian Bechcicki

Przeddzień terminu na składanie ostatecznych deklaracji maturalnych jest jednym z najważniejszych dni w życiu młodego człowieka. Powierzamy w ręce osiemnastolatka decyzję o tym, z jakimi przedmiotami zmierzy się na egzaminie dojrzałości, co w wielu przypadkach przekłada

Obserwując wymianę poglądów pomiędzy rządzącymi, a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości odnoszę

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim -

To będzie ciekawy rok. Jeśli nie dla wszystkich – to z pewnością dla Adwokatury. Po kilku latach względnej ciszy, jak grzyby po deszczu wyrosną młodzi gniewni, którzy wzniecą wiatr zmian i rozbudzą nadzieję na to, że

Warszawscy aplikanci adwokaccy ostatniego roku mający przystąpić w tym roku

Nie żyje Jan Olszewski, wielki adwokat. W okresie II wojny

Co z perspektywy zwykłego obywatela powoduje zawetowanie przez Prezydenta dwóch ustaw, tj. ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o KRS? Zmieniło się nastawienie Prezydenta i nastąpiło przesilenie, w postaci dwóch wet. Jest to jednak zjawisko o charakterze

Mamy za sobą szereg batalii składających się na przegraną wojnę

Panie Mecenasie, czego dziś nie ma w adwokaturze? Mamy deficyt autorytetów.

Wyobraźmy sobie Basię. Ukończone w terminie prawnicze studia na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju, tytuł magistra zagranicznej uczelni, kilka lat łączenia nauki z pracą w kancelarii, egzamin na aplikację zdany w cuglach. Pierwsza praca w

Próby utrącenia niezależności sądownictwa, jakie podejmuje rząd partii Prawo i

Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na

Ostatnie wpisy
Polecane wpisy

Przeddzień terminu na składanie ostatecznych deklaracji maturalnych jest jednym z najważniejszych dni w życiu młodego

Obserwując wymianę poglądów pomiędzy rządzącymi, a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości odnoszę niekiedy znaczenie, że drugorzędne znaczenie

To będzie ciekawy rok. Jeśli nie dla wszystkich – to z pewnością dla Adwokatury. Po

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim - szybko. W dniu 14 grudnia 1981

Wyobraźmy sobie Basię. Ukończone w terminie prawnicze studia na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju, tytuł magistra zagranicznej uczelni, kilka lat łączenia nauki z pracą w kancelarii, egzamin na aplikację zdany w cuglach. Pierwsza praca w nowej roli – niemałe

To będzie ciekawy rok. Jeśli nie dla wszystkich – to z pewnością dla Adwokatury. Po

Raport przedstawia wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Dostęp do prawa wśród

Warszawscy aplikanci adwokaccy ostatniego roku mający przystąpić w tym roku do egzaminu zawodowego mieli dzisiaj

Nie żyje Jan Olszewski, wielki adwokat. W okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych