Home2024marzec

marzec 2024

Osoby wkraczające do adwokatury powinny wiedzieć, że wykonywanie tego zawodu jest niczym stąpanie po cienkim lodzie. Każdego dnia w imieniu naszych mocodawców stajemy w osi konfliktu, a po drugiej stronie sporu nierzadko stoi państwo, przed którego negatywnym wpływem bronimy klientów. W adwokackim fachu codziennie polemizujemy, odpieramy