Home2023sierpień

sierpień 2023

Dress code stanowi narzędzie marketingowe i pełni wiele funkcji. Istotnymi elementami, na które wpływ ma ubiór służbowy to między innymi: poczucie przynależności pracownika do organizacji, integracja zespołu oraz eliminacja nieodpowiedniego ubioru, który mógłby narazić zakład pracy na niekorzystną opinię. Wizerunek zatrudnionego powinien odzwierciedlać cechy użytkowe,

Wydatek na masaż, fizjoterapię, zajęcia antystresowe i relaksacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku pracy wykonywanej w szkodliwych warunkach mających bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym