Wydatki na relaks kosztem podatkowym

Wydatek na masaż, fizjoterapię, zajęcia antystresowe i relaksacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku pracy wykonywanej w szkodliwych warunkach mających bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym pogarsza ich zdolność do świadczenia usług.

Wniosek ten wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 14 lutego 2023 r. (w świetle treści dokumentu data może nie być przypadkowa!) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie o sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK.*

W stanie faktycznym sprawy pracownicy przedsiębiorcy byli narażeni narażeni na szereg niekorzystnych dla ich zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami komputerowymi bez zmiany pozycji ciała. Tego rodzaju tryb pracy powoduje schorzenia związane z układem krążenia, wadami postawy (w tym schorzeniami kręgosłupa), znaczącym pogorszeniem się wzroku, jak również naraża na wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu, silną konkurencją.

Przypuszczalnie wielu prawników skłonnych jest przyjąć, że powyższy opis w niemal 100% oddaje warunki ich warunki pracy.

Podsumowując, wydatki na masaż, fizjoterapię, zajęcia antystresowe i relaksacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu wtedy, gdy wykonywana praca spełnia określone kryteria:

  • siedzący tryb pracy, wielogodzinne siedzenie przed komputerem bez zmiany pozycji
  • wywołane trybem pracy: problemy z układem krążenia, wady postawy, pogorszenie wzroku, wysoki poziom stresu, praca pod presją czasu i silna konkurencja (szkodliwe czynniki
  • bezpośredni wpływ trybu pracy na zdrowie fizyczne i psychiczne
  • pośredni wpływ na spadek kreatywności, produktywności i wydajności, pogorszenie zdolności do świadczenia usług

Warunek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów:

  • gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony,
  • podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

JP

* Pismo z dnia 14.02.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK, Wydatki na fizjoterapię pracowników jako koszt podatkowy, http://sip.mf.gov.pl. https://sip.lex.pl/#/guideline/185217900 (dostęp: 2023-08-24 22:23)

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.