Hit me baby one more time, czyli historia małżeństw i rozwodów Britney Spears, Weronika Dudzińska

Niewątpliwie Britney Spears nie przeżywa ostatnio najlepszych momentów w swoim życiu. Problemy związane ze sprawowaną nad nią przez ojca kuratelą i brak kontroli nad własnym życiem oraz majątkiem, to tylko wierzchołek góry lodowej. Także życie uczuciowe piosenkarki nie układa się pomyślnie: jej pierwsze małżeństwo trwało zaledwie 55 godzin, drugie – 3 lata. Aktualnie gwiazda musi zmierzyć się z trudnościami dotyczącymi jej rozwodu z trzecim mężem; Samem Asgharim.

Britney Spears, czyli amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i celebrytka była w związku z irańsko-amerykańskim modelem i trenerem fitness od dłuższego czasu. Para poznała się na planie teledysku „Slumber Party” w 2016 r., we wrześniu 2021 r. doszło do zaręczyn, a w czerwcu 2022 do ślubu. Niemal od początku relacje małżeńskie nie były przez media przedstawiane w dobrym świetle, a sama ceremonia zaślubin była zakłócona przez pierwszego męża gwiazdy Jasona Alexandra. Później z kolei internauci spekulowali, że partner piosenkarki miał ją zdradzać, obecnie mówi się zaś, że do tego rodzaju zachowań doszło, lecz ze strony piosenkarki.

Jaka nie byłaby prawda, fanem jest, że po 14 miesiącach trwania związku małżeńskiego Sam Asghari złożył pozew rozwodowy stwierdzając równocześnie, że decyzja w tej sprawie została podjęta wspólnie przez oboje małżonków. Powody rozstania nie zostały podane do publicznej wiadomości, choć jak donoszą media, jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa mogą być „różnice nie do pogodzenia”, przy czym nie wiadomo, czy owe różnice mają związek z niedochowaniem obowiązku wierności którejkolwiek ze stron. Wiadomo zaś, że powód domaga się renegocjacji warunków intercyzy, czyli umowy majątkowej małżeńskiej zawartej przez strony jeszcze przed ślubem. Podobno motywująca może tu być możliwość ujawnienia znanych powodowi faktów z życia gwiazdy (niektórzy nazwali by to groźbą bezprawną). Jest to o tyle ciekawe, że we wspomnianej intercyzie Sam Asghari zobowiązał się do zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedział się o sprawach osobistych Britney Spears…

Nucąc słowa bodaj najbardziej znanej piosenki gwiazdy (które zdają się dziś zyskiwać nowe znaczenie): Hit me baby one more time, dla porządku wspomnieć wypada, że choć rzecz jasna Britney i Sam nie pobrali się i nie rozwiodą się w oparciu o polskie przepisy, zgodnie z art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Weronika Dudzińska

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.