Home2023lipiec

lipiec 2023

Można odnieść wrażenie, że o zakazie reklamowania alkoholu wynikającego z poniższych przepisów nie wie liczne grono osób publicznych, z pewnością aktorzy i celebryci: art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: na terytorium Polski obowiązuje ogólny zakaz reklamy i promocji napojów

„Sprawy adwokackie powinno się rozstrzygać na forum adwokatury” – członkowie palestry z pewnością znają to zdanie, którym zamyka się usta każdemu, kto próbuje nagłośnić nieprawidłowości, zwrócić uwagę na niedociągnięcia lub po prostu, skłonić do refleksji. Rzeczywistość wygląda, jednakże tak, że wiele spraw zamiata się pod