Home2017marzec

marzec 2017

W środowisku prawniczym do mediacji czy próby ugodowej często podchodzi się z rezerwą. Część pełnomocników ma ambiwalentny stosunek do instytucji mediacji. Jest on spowodowany m.in. brakiem doświadczenia czy niepowodzeniem podczas zawierania ugody przed mediatorem. Bardzo istotną kwestią jest przełamanie pewnej bariery świadomościowej u niektórych prawników

Przy okazji sprawy Pawła P., w Sądzie Najwyższym, powróciła rudymentarna kwestia związana z zasadnością umieszczania przestępców w ośrodku izolacji w Gostyninie. Mężczyzna w przeszłości popełnił przestępstwa kradzieży, pobicia, a także został skazany za usiłowanie zgwałcenia. Kobiecie - ofierze udało się uciec ze względu na pojawienie się

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 11 lutego 2003 r., sygn. V CKN 1651/00: „nieważność jest najpoważniejszą sankcją wadliwości czynności prawnej. Tymczasem akt notarialny stanowi jej formę. Wprawdzie zasadą polskiego prawa cywilnego jest, że oświadczenie woli może być złożone w formie dowolnej,