Home2017marzec (Page 2)

marzec 2017

Dwa dni temu minęła sześćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich, projektu prawnego i politycznego, który doprowadził między innymi do powstania Unii Europejskiej. Naczelna Rada Adwokacka obradując 25 marca 2017r., w dniu rocznicy uchwalenia traktatów, podjęła uchwałę, w której zawarła stwierdzenie: „Adwokatura podkreśla, że udział we wspólnocie

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od adwokata informacja o przedstawieniu mu zarzutu popełnienia

Od pewnego czasu zrobiło się głośno o Niebieskim wielorybie – internetowej grze, której uczestników namawia się do samobójstwa. Grupą docelową gry są, jak wynika z medialnych doniesień, nastolatki. Informacje o Blue Whale Challenge pojawiły się w rosyjskich mediach ok. rok temu, a sama nazwa została

W dniu 13 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach cyklu dyskusji i warsztatów „Teatr jest spotkaniem”. Była to debata z udziałem teoretyków, publicystów oraz praktyków teatru, w spotkaniu brał również udział mecenas Łukasz Chmielniak. Przyczynkiem do dyskusji była głośna już interpretacja „Klątwy” wystawianej w Teatrze Powszechnym