Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą:

1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata,

2. pochodząca od adwokata informacja o przedstawieniu mu zarzutu popełnienia przestępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi.

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ