Home2017Marzec (Page 6)

Marzec 2017

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, Drodzy Przyjaciele Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W czwartek 2 marca 2017r. podpisałem, z upoważnienia Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adwokata Andrzeja Grabińskiego, deklarację współpracy w ramach projektu "Dar dla Aleppo". Przedsięwzięcie ma na celu wybudowanie w Aleppo szpitala. Jeżeli uznają Państwo, że

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą trójpodziału władzy, stanowią gwarancję skutecznej ochrony podstawowych praw i