Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, debata ekspercka

Debata ekspercka Sekcji Arbitrażu i Mediacji: 16.03.17, godz. 18.00-20.00, siedziba ORA Warszawa

Sekcja Arbitrażu i Mediacji serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. “Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”.
Wydarzenie zostało zaplanowane jako forma wymiany myśli nad pożądanymi zmianami w k.p.c., umożliwiającymi w sposób pełny rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, ze szczególnym akcentem na tzw. spory uchwałowe.

Spotkanie, w zamierzeniu organizatorów, ma stanowić jedno z najpoważniejszych wydarzeń arbitrażowych początku 2017 r., jak również zainicjować zmiany ustawowe, zwiększające popularność i użyteczność arbitrażu.


Udział w wydarzeniu zapowiedzieli najwybitniejsi nad Wisłą znawcy tematu rozstrzygania sporów korporacyjnych w arbitrażu: prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński, Rada Arbitrażowa SA KIG), dr Rafał Kos (wiceprezes SA Lewiatan), dr Witold Jurcewicz, dr Maciej Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski, Rada Arbitrażowa SA KIG), dr Cezary Wiśniewski (Rada Arbitrażowa SA KIG). Przewidujemy również udział Gości ze strony rządu RP (czekamy na potwierdzenie). W spotkaniu wezmą również udział, w charakterze Gości, wybitni znawcy i praktycy arbitrażu – jest to doskonała okazja, by spotkać sie w szerszym gronie i podjąć naukowy dyskurs nad potrzebą rozstrzygania sporów korporacyjnych w arbitrażu.


Wydarzenie zechciał otworzyć i zaszczyci nas swom udziałem Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Pan Mec. Mikołaj Pietrzak (za co również niniejszym dziękujemy).

Za udział w debacie Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA Warszawa przyznała 2 pkt. szkoleniowe.

Chęć udziału w debacie należy potwierdzić mailowo: sekcja.am@ora-warszawa.com.pl, w terminie do dnia 6 marca 2017 r.


Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca spotkania – zależnie od liczby uczestników.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.