Home2018marzec

marzec 2018

Sędziowie ponoszą odpowiedzialność: w przypadku rażącego i oczywistego (!) naruszenia przepisów prawa w orzeczeniu - wytyk, który właściwie pozbawia szansy na pełnienie jakiejkolwiek funkcji i awansu, może być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i obniżenia wynagrodzenia na kilka lat; wytyk to wstyd, podwójną odpowiedzialność za