Fakty i mity o sędziach i sądach, sędzia Olimpia Barańska-Małuszek

Sędziowie ponoszą odpowiedzialność:

  • w przypadku rażącego i oczywistego (!) naruszenia przepisów prawa w orzeczeniu – wytyk, który właściwie pozbawia szansy na pełnienie jakiejkolwiek funkcji i awansu, może być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i obniżenia wynagrodzenia na kilka lat; wytyk to wstyd,
  • podwójną odpowiedzialność za wykroczenia drogowe – wprawdzie od dwóch lat sędziowie mają możliwość przyjęcia i zapłacenia mandatu ale i tak muszą zawiadamiać Prezesa sądu i donieść na siebie celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • odpowiedzialność dyscyplinarną – nie tylko za wykroczenia przestępstwa, ale też za wszelkie zachowanie odbiegające od wyśrubowanej normy, za zaniedbania terminów „technicznych”; wiele takich spraw było wszczynanych przeciw sędziom. Chociaż nakładano na nich zbyt wiele obowiązków i zwykle byli uniewinnieni, ale stres przeżyli, często niesłusznie,
  • odpowiedzialność karną i cywilną równocześnie z dyscyplinarną: np. pewna sędzia była obwiniona w postępowaniu dyscyplinarnym za niespłacony kredyt dochodzony na drodze egzekucji,
  • odpowiedzialność medialną – w przypadku prowadzenia sprawy medialnej naciski i wiadra pomyj spływają z każdej strony; widzi to rodzina sędziego, dzieci, które płaczą i pytają dlaczego mamę lub tatę obcy ludzie wyzywają w telewizji lub w internecie (mnie np. latem 2017 r. córka zapytała po łańcuchu światła czy to prawda, że pójdę do więzienia?”).

Ponadto:

  • sędziowie i sądy to nie korporacja,
  • sądy to nie działalność gospodarcza nakierowana na zysk ekonomiczny, nie da się przyłożyć zasad kancelarii prywatnej (np. Ubezpieczenia i jakiś fundusz) do instytucji publicznej,
  • sędziowie nie wybierają klientów, nie mogą odmówić przyjęcia sprawy i wydania wyroku, nie decydują, ile spraw prowadzą,
  • ich wynagrodzenie jest sztywne, często zamrażane na lata, nie otrzymują premii za ilość czy za super wyroki w trudnych sprawach,
  • w sprawach karnych orzekają też ławnicy, więc oni też powinni ponosić odp finansową (zgodnie z pomysłami niektórych pań), ciekawe, ilu ławników kandydowałaby na funkcję, skoro dostają za orzekanie symboliczne wynagrodzenie…

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.