luty 2018

STANOWISKO SAMORZĄDÓW APLIKANTÓW ADWOKACKICH WS. TZW. „APLIKACJI UNIWERSYTECKIEJ” Samorządy Aplikantów Adwokackich, po zapoznaniu się z propozycjami dotyczącymi wprowadzenia tzw. „aplikacji uniwersyteckiej”, jako kolejnej drogi dojścia do zawodu adwokata, uwzględniając przeprowadzone konsultacje z aplikantami adwokackimi obecnie odbywającymi kształcenie zawodowe, wyrażają sprzeciw wobec pomysłu wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej. Uzasadniając powyższe, wskazujemy, że: od

NRA przypomina adwokatom współpracującym z aplikantami adwokackimi lub zatrudniającym ich, że za podejmowane przezeń na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie. NRA apeluje do Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzić rozwiązania systemowe zapewniające aplikantom wynagrodzenie. Na marginesie, odpis na NRA został obniżony - w

Pomoc prawna dziennikarza Korzystanie przez adwokata z pomocy dziennikarza przy prowadzeniu jakiejkolwiek sprawy jest wysoce niewłaściwe. Udział adwokata w spotkaniach, które nie są objęte czynnościami zawodowymi adwokata, a które w sposób pośredni mogą wpływać na sposób rozstrzygnięcia sprawy przez właściwą władzę, stanowi naruszenie obowiązków zawodowych, a