snapchat
menu
Szukaj
partner merytoryczny: mediacja

E-commerce a mediacja, Karolina Amissah Pszczółkowska

W styczniu 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ODR, które reguluje relacje B2C, wprowadzając e-mediację do polskich sklepów internetowych. Rozporządzenie ma zastosowanie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Regulacja ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz konsumentów mających swoją siedzibę lub odpowiednio miejsce zamieszkania na terenie UE. Słowniczek pojęć: Konsument – osoba...
Alimenty na #adwokota
Sąd Apelacyjny w Poznaniu: stwierdzenie, że dana osoba była w przeszłości karana za przestępstwo nie może być postrzegane za naruszające dobro osobiste
Rodzina, rzecz święta
Pamiętaj!
kropka
felietony

Wybór orzecznictwa dyscyplinarnego Adwokatury, cz. 1., adw. dr Mariusz Poślednik

Rozpoczęcie praktyki adwokackiej Granice kognicji sądu powszechnego w zakresie oceny postępowania adwokata Wypowiadanie opinii, że adwokat uchybił obowiązkom, ciążącym na nim z tytułu sprawowania czynności zawodowych, nie jest zadaniem Sądu, gdyż należy to do władz nadzorczych palestry. orz. SN z...

Winni na krzesło elektryczne! adw. Joanna Parafianowicz

Referendum konstytucyjne, postulat wprowadzenia zakazu demonstracji Obozu Narodowo-Radykalnego, wypowiedziana przez Prezydenta RP zasada dziedziczenia odpowiedzialności za czyny rodziców i dziadków, kolejna kolizja drogowa z udziałem auta Biura Ochrony Rządu – wiele jest tematów, które wywołują,...

Ciemna strona mocy: darmowe porady prawne, adw. dr Mariusz Poślednik

O poradach prawnych ciągle się dyskutuje … To i ja dorzucę swoje pięć groszy. Ale o poradach prawnych w ramach akcji społecznych czyli bezpłatnych. I to z mojego doświadczenia, gdyż sam ich udzielałem. Oczywiście ja byłem opłacany. Bezpłatne były tylko dla osób, które z tych porad korzystały....

Opinia prawna w przedmiocie dostępu do informacji publicznej (odnoszącej się do samorządu adwokackiego)

[źródło: ora-warszawa.com.pl]

Dzień Europy

9 maja to dzień, który w państwach Unii Europejskiej obchodzi się jako Dzień Europy. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (historycznej, funkcjonującej w latach 1952–2002 ponadnarodowej organizacji gospodarczej, której powstanie...

Adwokatura, Susan Scafidi i NY, adw. Magdalena Niewelt

Jedna z tych kilku metropolii, której mieszkańcy uważają się za odrębny naród. Mogą i powinni. Ich tożsamość nie wywodzi się z odrębności, oparta jest na niespotykanej ambicji, osobliwej manii wielkości, zaskakującej kreatywności oraz imponująco ciężkiej pracy. Był i jest to naród otwarty. Podobno...
kropka

Uchwała ORA w Warszawie w sprawie ustalania zaliczek na poczet opinii biegłego w wysokości stanowiącej barierę w prawie do sądu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcją Prawa i Postępowania Cywilnego pragnie zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiającą się w Sądach Apelacji Warszawskiej praktykę, która może w sposób istoty ograniczać równość Stron w toku procesu, a nawet naruszać prawo do sądu w rozumieniu art. 6...

SA w Warszawie: jeżeli nie można jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci noworodka nie jest możliwe skazanie matki za zabójstwo

  Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał sprawę A.Z, która w nocy,  w celu ukrycia porodu, zawinęła noworodka w dwa ręczniki i schowała w swoim pokoju w walizce. Na skutek tego zdarzenia noworodek zmarł. Sąd I instancji przyjął kwalifikację z art.148 § 1 k.k i skazał kobietę na karę ośmiu lat...

Stanowisko ORA w Warszawie w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MAJA 2017 R. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża...

Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?

Koła Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na spotkanie naukowe w charakterze prelekcji dwóch prelegentów – prof. dr hab. Ewy Łętowskiej oraz dra hab. Ryszarda Piotrowskiego pod tytułem: ,,Do czego potrzebne nam...

Wykład dr. Adama Bodnara: 10 kwietnia 2017 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikolaj Pietrzak, wraz z Przewodniczącym Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adw. Paweł Osik, serdecznie zapraszają na wykład dra Adam Bodnar, Rzecznika Praw Obywatelskich dla członków i członkiń Izby Adwokackiej...

Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od...

Uchwała ORA w Katowicach w sprawie Google AdWords

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Z DNIA 16 marca 2017 r. Działając w oparciu o art. 44 Ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. 1982 nr Nr 16 poz. 124), w związku z § 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (ZZEAiGZA) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, że...

Czy artyście wolno więcej?

W dniu 13 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach cyklu dyskusji i warsztatów „Teatr jest spotkaniem”. Była to debata z udziałem teoretyków, publicystów oraz praktyków teatru, w spotkaniu brał również udział mecenas Łukasz Chmielniak. Przyczynkiem do...

Zagrożony gatunek: poufność komunikacji, Anna Obem, Małgorzata Szumańska | Fundacja Panoptykon

Dziś coraz trudniej zachować poufność komunikacji. To w dużym stopniu sprawka nowych technologii: telefonów, laptopów, Internetu, które mamy ze sobą cały czas. Ale swoje za uszami ma też ustawodawca, który  zawsze znajdzie dobry powód – choćby walkę z terroryzmem – by poszerzyć możliwości państwa w...

Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów

Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka, Aleje Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 20.00 Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów Celem konferencji jest przybliżenie idei i zalet korzystania z coworkingu w środowisku prawniczym. Paneliści...

Dzień Kobiet z Prof. Ewą Łętowską

Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołajowi Pietrzakowi i całej ORA należą się podziękowania za świetny pomysł zorganizowania spotkania z Panią Profesor Ewą Łętowską. Było cudnie!

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych - Wrocław

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych! W tym roku odbędą się one między 21 a 23 marca w 17 miastach Polski, w tym we Wrocławiu. Jest to cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, który ma na celu przede wszystkim przybliżyć studentom...

Uchwała ORA w Poznaniu o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Uchwała ORA w Poznaniu w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rozważanej możliwości jej wypowiedzenia przez Polskę.

Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, debata ekspercka

Debata ekspercka Sekcji Arbitrażu i Mediacji: 16.03.17, godz. 18.00-20.00, siedziba ORA Warszawa Sekcja Arbitrażu i Mediacji serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako forma wymiany myśli nad...

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA ws. I Prezesa Sądu Najwyższego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą...

Głos Pokoju, rozmowa z adw. Łukaszem Wydrą o działalności samorządowej