snapchat
menu
Szukaj
polecane

UWAGA: adwokaci i radcy prawni (prowadzący sprawy karne) poszukiwani!

Obywatele biorący udział w odbywających się protestach, związanych z oczekiwaniem od Prezydenta RP zgłoszenia veta wobec ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, otrzymują mandaty (których nie przyjmują). Istnieje także prawdopodobieństwo ewentualnych zatrzymań. Tworzymy listę adwokatów i radców prawnych, którzy gotowi są pełnić telefoniczne dyżury oraz udzielić ewentualnej pomocy prawnej na pierwszym etapie postępowania. Prosimy, aby osoby zainteresowane nadsyłały mailowo...
Mężczyźni pracujący z natężeniem umysłowym powinni się żenić z...
O Polsce piszą
A Ty, kiedy wstąpiłeś do partii?
#WolneSądy
kropka
felietony

#WolneSądy

wolnesady.pl

O powodach, Karolina Robak

  Popkultura jest kolorowa, pyszna, można ją jeść garściami. Popkultura ma też to do siebie, że nawet najbrzydszą rzecz zapakuje w błyszczący barwny papierek i sprzeda tak, jak gdyby było to coś niesamowicie cudownego. Sprzedaje z powodzeniem, a więc bez wahania sięga po coraz to brzydsze...

Niezawisłość, Ślepym Okiem Temidy

Do sędziów od sędziego Jacka Ignaczewskiego - list otwarty

List otwarty do sędziów Nie da się zaprzeczyć, że rządzący realizują program wyborczy, którego ważnym elementem była reforma wymiaru sprawiedliwości. Synonimami słowa „Reforma” są: modernizacja, przebudowa, reorganizacja. Dzisiaj nikt już chyba nie ma wątpliwości, że tak rozumiana reforma jest...

Orzecznictwo SD: kontakt z klientem (cz. II), adw. dr Mariusz Poślednik

Podpisanie pisma procesowego imieniem i nazwiskiem nieobecnej strony Wyrażenie zgody przez adwokata na podpisanie pisma procesowego imieniem i nazwiskiem nieobecnej strony przez osobę trzecią i złożenie tak podpisanego pisma do sądu stanowi naruszenie porządku prawnego przez adwokata i podlega...

Proces norymberski, Kinga Durczak

Był 20 listopada 1945 roku, gdy w zniszczonej alianckimi nalotami Norymberdze, mieście corocznych zjazdów NSDAP, w symbolicznie ocalałym z wojennej pożogi , Pałacu Sprawiedliwości, tym samym, który 15 września 1935 roku był miejscem uchwalenia przez Reichstag Nürnberger Gesetze, rozpoczął się...
kropka

Stanowisko prezydium ORA w Katowicach w sprawie ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

​Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wskazuje, że wprowadzane zmiany w uchwalonych przez parlament ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz w procedowanej ustawie o Sądzie Najwyższym – bezpośrednio zagrażają konstytucyjnej zasadzie trójpodziału...

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie wypowiedzi polityków na temat sędziów

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przyjęte jednogłośnie przez aklamację na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej w czasie sejmowej dyskusji nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym;...

Opinia ORA w Warszawie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym skierowana do Sejmu

Wyrok S.O. w Piotrkowie Trybunalskim jako wzorcowy przykład łączenia sztuki orzeczniczej z piękną prozą i odwołaniami do literatury

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2017 r., IV Ka 91/17: Przypomnijmy, że według tej dosyć zabawnej wersji A. M. bez żadnego sprzeciwu zdecydowała się w nocy zawieść swojego kompletnie pijanego męża na stację paliw, aby ten mógł sobie ( około północy) kupić...

Młodzi prawnicy zabierają głos w sprawie Sądu Najwyższego

Zachęcamy wszystkich studentów, aplikantów, doktorantów i innych młodych adeptów prawa do przyłączenia się do krajowego Manifestu w proteście przeciwko projekcie ustawy o SN. PODPISZ SIĘ TU, niech apel dotrze do obywateli i polityków! My młodzi – nieskażeni polityką samorządową i krajową,...

Wyrok i uchwała SN: uznanie dziecka w zamian za obietnicę zamążpójścia i w ogóle o problemach z uchyleniem się od uznania

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 1985 r., I CR 219/85: Tylko błąd istotny uzasadnia unieważnienie uznania dziecka przez mężczyznę z powodu złożenia przez niego oświadczenia o uznaniu pod wpływem błędu (art. 80 par. 1 KRO). Dotyczy to także błędu wywołanego podstępnie. Uznanie dziecka...

Wyrok SN: Nie wymaga wiadomości specjalnych ocena, że miłość rodzicielska jest jedyną w swoim rodzaju, a jej doświadczenie istotną z punktu widzenia jednostki wartością

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CSK 217/15: Nie wymaga wiadomości specjalnych ocena, że miłość rodzicielska jest jedyną w swoim rodzaju, a jej doświadczenie istotną z punktu widzenia jednostki wartością. Nie ulega wątpliwości, że nieodwracalny jest stan utraty...

Wyrok: Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia warunków życia i średnią stopę życiową w kraju

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17 marca 2017 r., II Ca 1131/16: Pogryzienie przez psa niesie ze sobą nie tylko „namacalne” obrażenia fizyczne, ale również ślady w psychice, często pozostające na całe życie. Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wymaga...

Nie ma wolności bez niezależności - adwokat Mikołaj Pietrzak

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: 1. adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan 2. adw. Anna Atanasow 3. adw. Michał Bieniak 4. adw. Katarzyna Bilewska 5. adw. Michał...

"Oj chyba jeżyki się palą" - postanowienie Sądu Rodzinnego

Sąd rodzinny zdecydował dziś, że dwie 15-latki ze Środy Śląskiej, które w połowie czerwca podpaliły jeża, będą przez trzy miesiące pracowały na rzecz Ekostraży. Gimnazjalistki też uczestniczyć w treningu zastępowania agresji. Orzeczono wobec nich nadzór kuratora. Ta sprawa odbiła się szerokim...

Odrzucenie pozwu w sprawie europosła przeciwko europosłowi

W dniu 7 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym, odrzucił pozew europosła PiS Janusza Wojciechowskiego przeciwko eurodeputowanemu PO Jarosławowi Wałęsie. Wojciechowski domagał się od Wałęsy przeprosin w mediach, zobowiązania do „zaniechania naruszania jego dóbr...

Wyrok: martwa norka w kieszeni nie jest dowodem zatrudnienia

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r.: fakt przebywania na terenie firmy należącej do ojca, posiadanie na sobie stroju roboczego, czy też ochronnego – oraz martwej norki w kieszeni, nie są wystarczającym dowodem na to, że cudzoziemiec nielegalnie wykonywał pracę Komendant Straży...

Postanowienie: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Kp 438/14: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo D. W. w dniu 18 września 2014 roku złożył zawiadomienie o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa polegającego na...

Wyrok: związek obdarowanej synowej z mężem córki darczyńców nie przesądza o rażącej niewdzięczności wobec nich

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 637/13: związanie się przez obdarowaną synową (wdowę po zmarłym synu darczyńców) z mężem ich córki nie może być traktowane jako wyraz rażącej niewdzięczności obdarowanej wobec darczyńców skoro obdarowana nie zamierzała...

Wyrok WSA: do niezbędnych potrzeb życiowych nie można zaliczyć zaspokajania potrzeb seksualnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. ak: II SA/Ol 1107/15: w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych. W dniu 25 marca 2015 r. Z.O. złożył do Wójta...

Prokuratura: "Debil w todze" to znieważenie zwykłe, interes społeczny nie wymaga ścigania

Prokuratura stwierdziła, że eurodeputowany PiS Kosma Złotowski nie złamał prawa, gdy nazwał publicznie sędziego z Mogilna „debilem w todze”. Słowa Złotowskiego odnosiły się do rzekomo złego potraktowania podczas poselskiej interwencji. Złotowski nie wspomniał, że interweniował w sprawie...