snapchat
menu
Szukaj
polecamy

Wyrok łączny w pigułce, Ślepym Okiem Temidy


Wyrok łączny i kara łączna towarzyszą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje te nawiązują do systemu prawa niemieckiego, a stanowią prostą konsekwencję uznania za podstawową zasady, zgodnie z którą jeden czyn stanowić może tylko jedno przestępstwo. Dalszym następstwem takiego postrzegania przestępstwa, jako wyodrębnionego bytu ontologicznego była konieczność stworzenia swoistych klauzul generalnych, regulujących konsekwencje możliwej...
Pomoc prawna adwokatów dla uczestników #czarnyprotest
Wystąpienie p.o. Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie do Prezesa NRA
Adwokatura nie ocali się sama, adw. Michał Synoradzki
#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz
kropka
felietony

Wyrok łączny w pigułce, Ślepym Okiem Temidy

Wyrok łączny i kara łączna towarzyszą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje te nawiązują do systemu prawa niemieckiego, a stanowią prostą konsekwencję uznania za podstawową zasady, zgodnie z którą jeden czyn stanowić może tylko jedno...

Adwokatura nie ocali się sama, adw. Michał Synoradzki

Jako wpółautor ubiegłorocznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównoprawnego statusu adwokatów i radców prawnych, bywam pytany przez kolegów adwokatów, czy długo jeszcze przyjdzie czekać na jego rozpoznanie. Niestety, do rozpatrzenia wniosku o kluczowym znaczeniu dla losów naszego...

#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje w społeczeństwie nie będąc wyłącznie tworem suwerena. Zdaniem autora, adresaci norm...

#2 Magazyn Pokój Adwokacki

  Co ty robisz, po co dzielić świat na ‚my’ i ‚oni’? skąd pewność, że i nas nie zaliczą do ‚nich’ [Hifi Banda – Puszer Remix 1, feat. Pyskaty, Numer Raz, Kaszalot, Rak, Tede] Podejrzliwość to cecha charakteru. Osoby obarczone nią w nadmiarze, nie zwykły oceniać rzeczywistości...

Po plenum NRA, adw. Paweł Gieras

Wczoraj odbyło się zwołane w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Przyczyna zwołania była oczywista – kryzys wizerunkowy związany z reprywatyzacją działki „Chmielna nr 70” i udziału w tym procesie Pana Dziekana Grzegorza Majewskiego. Własne przemyślenia a...

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad...
kropka

Pomoc prawna adwokatów dla uczestników #czarnyprotest

Jesteśmy adwokatami. Naszą rolą jest udzielanie pomocy prawnej. Wiele osób, które deklarują udział w poniedziałkowym #czarnyprotestsygnalizuje problemy z uzyskaniem u pracodawcy urlopu. Pomóżmy im, jeśli na tym tle powstanie problem natury prawnej. Nie chodzi o deklarację #prolife #prochoice, lecz...

Wystąpienie p.o. Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie do Prezesa NRA

fotorelacja: Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności miękkich adwokatów i mediatorów. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu

Konstytucyjny Turniej Sądowy - wyniki etapu pisemnego

Zakończył się etap pisemny III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, w ramach którego komplet pism (tj. wniosek oraz odpowiedź na wniosek losowo przydzielonej drużyny) złożyło: w lidze studenckiej 21 zespołów; w lidze aplikanckiej 18 zespołów. Do etapu ustnego zakwalifikowało się po 8...

Uchwała Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w uchwale z dnia 9 września 2016 r. wyraziła uznanie dla imponującej i wszechstronnej aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Adama Bodnara, w pierwszą rocznicę objęcia przez niego urzędu. UCHWAŁA NR 2/2016 Sekcji Praw Człowieka przy...

Adwokatów I Mistrzostwa Polski w Półmaratonie

Miniony weekend obfitował w wiele wydarzeń sportowych, w których liczny udział wzięli adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski oraz z naszej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Jednym z takich wydarzeń były organizowane przez Izbę Adwokacką w Zielonej Górze we współudziale z Naczelną Radą...

Konkurowanie jakością. Doskonalenie umiejętności miękkich adwokatów i mediatorów. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej, Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pokój Adwokacki zapraszają do udziału w konferencji pn. Konkurowanie...

Pienińska Debata „Nowoczesna Adwokatura” przed Krajowym Zjazdem Adwokatury

Komisja Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić adwokatów z całej Polski na Pienińską Debatę „Nowoczesna Adwokatura”. Debata, która połączona będzie ze spotkaniem integracyjnym środowiska adwokackiego odbędzie się w dniach 14...

Delegowanie pracowników - debata ekspercka

ekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na debatę ekspercką dot. nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W roli ekspertów wezmą udział zaproszeni goście: – p. Dariusz Górski – starszy specjalista...

Obrońcy dla obrońcy – warszawscy adwokaci uhonorują Michała Pazdana

Defensor z krwi i kości, obrońca o wielkim sercu do gry i ponadprzeciętnych umiejętnościach sportowych, na boisku nazywany żartobliwie „Piranią”. Michał Pazdan zostanie uhonorowany przez warszawskich adwokatów za skuteczną obronę polskiej bramki na EURO 2016 we Francji. Co łączy adwokata w sądzie...

IX Forum Dyrektorów Działów Prawnych

Puls Biznesu – jako organizator oraz Pokój adwokacki – jako partner medialny zapraszają do udziału w IX Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji. Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by...

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

W związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z dnia 4 czerwca 2016 r.), Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła podjąć uchwałę o następującej treści: Projektowane obniżenie...

Wspólne stanowisko środowisk prawniczych wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego,

Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych – nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego – zgłaszają gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem. Warto...

Uchwała ORA w Poznaniu

Sprawa zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zagwarantowania prawidłowości procesu legislacyjnego Po zreferowaniu sprawy przez Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, ORA w Poznaniu w...

List otwarty adwokatów do Prezesa NRA

Kiedy uchwalano ustawę O adwokaturze, naszym starszym Kolegom udało się wywalczyć w niej zapis, który wyróżnia nas spośród innych samorządów zawodowych. Zgodnie z nim adwokatura powołana jest nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale również do współdziałania w ochronie praw i wolności...

Uchwała Programowa ORA w Warszawie, 14/12/81

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim – szybko.   W dniu 14 grudnia 1981 r. zebrała się Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemy- sław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech...