snapchat
menu
Szukaj
partner merytoryczny: mediacja

E-commerce a mediacja, Karolina Amissah Pszczółkowska

W styczniu 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ODR, które reguluje relacje B2C, wprowadzając e-mediację do polskich sklepów internetowych. Rozporządzenie ma zastosowanie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Regulacja ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz konsumentów mających swoją siedzibę lub odpowiednio miejsce zamieszkania na terenie UE. Słowniczek pojęć: Konsument – osoba...
Wydział najwygodniejszy i najbardziej pociągający leniów
Dobra rada
Prof. Ewa Łętowska wspiera grę Prawopolis
Wciąż żonaty z byłą żoną
kropka
felietony

Dobra rada

Kiedy dziennikarz pyta o szczegóły sprawy, a adwokat nie chce powiedzieć czegoś, co zaszkodziłoby jego mocodawcy lub jemu samemu, warto skorzystać z porady bardziej doświadczonych…

E-commerce a mediacja, Karolina Amissah Pszczółkowska

W styczniu 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ODR, które reguluje relacje B2C, wprowadzając e-mediację do polskich sklepów internetowych. Rozporządzenie ma zastosowanie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o...

Co widzę z Kanady, adw. Aleksander Tobolewski

Piszę ten felieton w okresie Wielkiego Postu, czasie pokuty i nawrócenia, rozmyślania nad swoim postępowaniem i podejmowania postanowień obiecujących poprawę. Po moich ostatnich dwóch felietonach (opublikowanych na łamach dziennika Rzeczpospolita), zamierzałem dokonać podsumowania na temat „jak...

To nie jest Twoja ściana, czyli co można na Facebooku

Od jakiegoś czasu możemy obserwować na Facebooku powrót odświeżanego co jakiś czas łańcuszka, który brzmi mniej więcej tak: Oczywiście umieszczenie takiego wpisu na swojej tablicy ma moc prawną porównywalną do tego, gdybyśmy w wynajmowanym mieszkaniu wyskrobali na ścianie „Niniejszym...

DGP nie śpi, bo trzyma kredens? adw. Joanna Parafianowicz

Tak jak od adwokata oczekuję tego, aby prawem się posługiwał, a nie wykorzystywał je, tak od dziennikarzy spodziewam się tego, że słowem gotowi byliby rzetelnie opisywać rzeczywistość, a nie – nadużywać go jedynie po to, aby za jego sprawą wykreować choćby jej fragment. Do niedawna, słysząc tytuł...

Po marcowym plenum NRA, adw. Paweł Gieras

Po ostatnim, marcowym posiedzeniu plenarnym NRA i podjętych na nim uchwałach nie tylko na adwokackich forach internetowych ale również w prawniczych mediach mocno zawrzało. Chodzi głównie o podjęte przez NRA dwie uchwały: dotyczącą tzw. zryczałtowanych kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz...
kropka

Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?

Koła Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na spotkanie naukowe w charakterze prelekcji dwóch prelegentów – prof. dr hab. Ewy Łętowskiej oraz dra hab. Ryszarda Piotrowskiego pod tytułem: ,,Do czego potrzebne nam...

Wykład dr. Adama Bodnara: 10 kwietnia 2017 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikolaj Pietrzak, wraz z Przewodniczącym Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adw. Paweł Osik, serdecznie zapraszają na wykład dra Adam Bodnar, Rzecznika Praw Obywatelskich dla członków i członkiń Izby Adwokackiej...

Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od...

Uchwała ORA w Katowicach w sprawie Google AdWords

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Z DNIA 16 marca 2017 r. Działając w oparciu o art. 44 Ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. 1982 nr Nr 16 poz. 124), w związku z § 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (ZZEAiGZA) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uznaje, że...

Czy artyście wolno więcej?

W dniu 13 marca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach cyklu dyskusji i warsztatów „Teatr jest spotkaniem”. Była to debata z udziałem teoretyków, publicystów oraz praktyków teatru, w spotkaniu brał również udział mecenas Łukasz Chmielniak. Przyczynkiem do...

Zagrożony gatunek: poufność komunikacji, Anna Obem, Małgorzata Szumańska | Fundacja Panoptykon

Dziś coraz trudniej zachować poufność komunikacji. To w dużym stopniu sprawka nowych technologii: telefonów, laptopów, Internetu, które mamy ze sobą cały czas. Ale swoje za uszami ma też ustawodawca, który  zawsze znajdzie dobry powód – choćby walkę z terroryzmem – by poszerzyć możliwości państwa w...

Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów

Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka, Aleje Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego, dnia 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 20.00 Coworking dla aplikantów adwokackich i adwokatów Celem konferencji jest przybliżenie idei i zalet korzystania z coworkingu w środowisku prawniczym. Paneliści...

Dzień Kobiet z Prof. Ewą Łętowską

Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołajowi Pietrzakowi i całej ORA należą się podziękowania za świetny pomysł zorganizowania spotkania z Panią Profesor Ewą Łętowską. Było cudnie!

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych - Wrocław

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych! W tym roku odbędą się one między 21 a 23 marca w 17 miastach Polski, w tym we Wrocławiu. Jest to cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, który ma na celu przede wszystkim przybliżyć studentom...

Uchwała ORA w Poznaniu o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Uchwała ORA w Poznaniu w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rozważanej możliwości jej wypowiedzenia przez Polskę.

Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, debata ekspercka

Debata ekspercka Sekcji Arbitrażu i Mediacji: 16.03.17, godz. 18.00-20.00, siedziba ORA Warszawa Sekcja Arbitrażu i Mediacji serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako forma wymiany myśli nad...

Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA ws. I Prezesa Sądu Najwyższego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą...

Głos Pokoju, rozmowa z adw. Łukaszem Wydrą o działalności samorządowej

Pomoc Kornelii chorej na SMA I, rdzeniowy zanik mięśni

Kornelia ma 10 miesięcy. Cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA TYP I). Dzieci chorujące na tę chorobę stopniowo tracą możliwość poruszania się, samodzielnego oddychania i jedzenia. Dziewczynka  już nie rusza nóżkami, nie siedzi, jej rączki słabną. Z dnia na dzień niknie w oczach. Rdzeniowy zanik...

Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym z perspektywy prawa cywilnego i karnego

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Civilis” przy Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Studencka Poradnia Prawna przy Uczelni Łazarskiego oraz Pokój Adwokacki (jako dumny patron medialny) zapraszają na konferencję naukową: „Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach...

Warsaw Latin Convention

Projekt organizowany przez Zespół Prawa Latynoamerykańskiego działający na Uniwersytecie Warszawskim – Warsaw Latin Convention jest rozwijającą się inicjatywą studentów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, której celem jest rozwój relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską. W ramach...