Home2023 (Page 2)

sierpień 2023

Wydatek na masaż, fizjoterapię, zajęcia antystresowe i relaksacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku pracy wykonywanej w szkodliwych warunkach mających bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym