Home2023 (Page 4)

lipiec 2023

Można odnieść wrażenie, że o zakazie reklamowania alkoholu wynikającego z poniższych przepisów nie wie liczne grono osób publicznych, z pewnością aktorzy i celebryci: art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: na terytorium Polski obowiązuje ogólny zakaz reklamy i promocji napojów

„Sprawy adwokackie powinno się rozstrzygać na forum adwokatury” – członkowie palestry z pewnością znają to zdanie, którym zamyka się usta każdemu, kto próbuje nagłośnić nieprawidłowości, zwrócić uwagę na niedociągnięcia lub po prostu, skłonić do refleksji. Rzeczywistość wygląda, jednakże tak, że wiele spraw zamiata się pod

Polecam Państwa uwadze nowość wydawniczą: Prawo o adwokaturze. Komentarz pod redakcją naukową Piotra Piesiewicza. Autorzy: Radosław Baszuk, Wojciech Bergier, Małgorzata Eysymontt, Paweł Litwiński, Wojciech Marchwicki, Joanna Parafianowicz, Piotr Piesiewicz, Piotr Wiśniewski, Agnieszka Zemke-Górecka, Andrzej Zwara Wydawnictwo: Wolters Kluwer Opis publikacji (ze strony wydawnictwa): Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat adwokatury