Stanowisko Sądu Najwyższego z sędziowskiego na “nasze” | dla czytelników nie prawników

Stanowisko w sprawie ważności wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Przepisy Konstytucji, ustawy o Sądzie Najwyższym, Regulamin SN i Regulamin wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN określają zasady, wedle których dokonuje się obsadzenia tego stanowiska. Co do Konstytucji i ustawy, tłumaczyć niczego nie należy, ale warto dodać, że jeśli ustawa nie reguluje jakiejś kwestii, zawiera upoważnienie do tego, aby uczyniono to aktem innej rangi, np. w drodze uchwały. W sprawie wyboru I Sędziego SN oraz w sprawie możliwości uchwalenia regulaminu funkcjonowania Sądu Najwyższego, ustawodawca wypowiedział się w treści ustawy o Sądzie najwyższym nadając uprawnienie do zadecydowania o tych kwestiach Zgromadzeniu Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

Zasady wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są zatem uregulowane wyczerpująco w trzech aktach: Konstytucji, w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego (podjętej na podstawie ustawy).

Zgromadzenie Ogólne, działając zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami, przedstawiło kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego (były to osoby, które otrzymały największą liczbę głosów w takim głosowaniu, w którym głos oddały 2/3 wszystkich sędziów każdej z Izb Sądu Najwyższego). Wynik wyborów został przedstawiony Prezydentowi.

Ani Konstytucja, ani ustawa o Sadzie Najwyższym nie wskazuje w jakiej formie należy przedstawić Prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Podsumowując, wybór Sędziego Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf na funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego był dokonany zgodnie z przepisami prawa.

Stanowisko w wersji oryginalnej tu.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.