Pierwsza kobieta – Dziekan Izby Adwokackiej

Adwokat dr Elżbieta Witkowska jako pierwsza kobieta w Polsce pełniła obowiązki Dziekana Izby Adwokackiej – w Krakowie

Funkcję sprawowała komisarycznie (w okresie od lutego do kwietnia 1953 r.). Cóż, nie była szczególnie miło wspominana przez kolegów, z okresu p.o. Dziekana. Szczegóły nie są nam jednak znane i próżno o tym szukać wzmianek w adwokackich publikatorach.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.