Dr in spe – kto ma prawo do używania tytułu?

W środowiskach naukowych przyjmuje się, że tytułu “dr in spe” używa się dopiero wtedy, gdy doktorant ma zamknięty przewód doktorski, zdane egzminy doktorskie, obie pozytywne recnezje pracy dokotrskiej i oczekuje juz tylko na publiczną obronę pracy.

Nie jest zatem dr. in spe (kropka postawiona jest dlatego, że chodzi tu o słowo “doktorem”) osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie.

 

*dziękujemy jednemu z czytelników, który zwrócił nam uwagę na problem

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.