Nie znaleziono wpisów.

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z sądów rejonowych pewien świadek został ukarany grzywną za obrazę sądu. Zjawisko niecodzienne o tyle, że jeśli wierzyć doniesieniom - uchybienie urzędowi miało polegać nie tylko na

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi

Z tarczą czy na tarczy? Próby poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z sądów rejonowych pewien świadek został ukarany grzywną za obrazę sądu. Zjawisko niecodzienne o tyle, że jeśli wierzyć doniesieniom - uchybienie urzędowi miało polegać nie tylko na

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi

Z tarczą czy na tarczy? Próby poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

Nie znaleziono wpisów.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna Parafianowicz, adwokat r  

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten

Nie znaleziono wpisów.

Latest Lifestyle Posts