No posts were found.

Osoby wkraczające do adwokatury powinny wiedzieć, że wykonywanie tego zawodu jest niczym stąpanie po cienkim lodzie. Każdego dnia w imieniu naszych mocodawców stajemy w osi konfliktu, a po drugiej stronie sporu nierzadko stoi państwo, przed którego negatywnym

Pan redaktor Marek Czyż, zapowiadając zmiany w TVP obiecał, że

Reaktywacja postępowania gospodarczego jest bardzo szeroko krytykowana. Stanowi to istny

Pan redaktor Marek Czyż, zapowiadając zmiany w TVP obiecał, że telewizja zacznie pokazywać fotografie, w miejsce nasyconych emocjami i stanowiących subiektywną interpretację zdarzeń – obrazy. Bazując na tym podziale, jaki obraz adwokatury dziś widzę? Po ośmiu latach

Reaktywacja postępowania gospodarczego jest bardzo szeroko krytykowana. Stanowi to istny

W ostatnich tygodniach media zawrzały, a krzykliwe nagłówki o Nergalu

No posts were found.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna Parafianowicz, adwokat r  

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten

No posts were found.

Latest Lifestyle Posts