Nie znaleziono wpisów.

Frakcje mają różne roczniki i twarze, ale nie poglądy czy metody. Jeśli ktokolwiek liczył na to, że rok wyborczy w adwokaturze przyniesie powiew zmian, to na ten moment może czuć się rozczarowany. Wprawdzie nie ogłoszono jeszcze terminów większości

Zagadnienie wypłaty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za sprawy prowadzone

"Drodzy nauczyciele! Podczas kwarantanny widzimy, że ciężko pracujecie, aby edukować

Frakcje mają różne roczniki i twarze, ale nie poglądy czy metody. Jeśli ktokolwiek liczył na to, że rok wyborczy w adwokaturze przyniesie powiew zmian, to na ten moment może czuć się rozczarowany. Wprawdzie nie ogłoszono jeszcze terminów większości

Zagadnienie wypłaty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za sprawy prowadzone

Pokój dzięki nominacji od Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris wspiera polskie

Nie znaleziono wpisów.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna Parafianowicz, adwokat redakcja facebook'a:  Anna Ples Małgorzata Walkusz Filip Kurpiel Kinga Durczak Natalia

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten

Nie znaleziono wpisów.

Latest Lifestyle Posts