Nie znaleziono wpisów.

Kiedy Sądy mówią czego nie można, zamiast wskazać jak trzeba – kilka słów o zasiedzeniu części nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, mieszkających w dodatku wspólnie. Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości jest możliwe, jednak w obliczu prawa do

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi

Kiedy Sądy mówią czego nie można, zamiast wskazać jak trzeba – kilka słów o zasiedzeniu części nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, mieszkających w dodatku wspólnie. Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości jest możliwe, jednak w obliczu prawa do

Za sprawą Twittera dowiedzieliśmy się niedawno, że w jednym z

OCB Z CBD – czyli o co tak właściwie chodzi

Nie znaleziono wpisów.

Pokój Adwokacki wpis nr PR 19484 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Rejestrowy adres redakcji: ul. Grójecka 43 lok.1, 02-031 Warszawa mail: nasz@pokojadwokacki.pl tel: 600 989 568  redaktor naczelny i wydawca: Joanna Parafianowicz, adwokat r  

Wszystko, co publikujemy w Pokoju Adwokackim chroni prawo autorskie i

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten

Nie znaleziono wpisów.

Latest Lifestyle Posts