Home2015wrzesień

wrzesień 2015

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.   Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego

Prezes sądu dyscyplinarnego powinien być apolityczny   Mój poprzedni artykuł, dotyczący neutralności światopoglądowej organów Adwokatury, a w szczególności jej sądownictwa dyscyplinarnego wzbudził spore emocje wśród Czytelników. Obok krótkich komentarzy pojawiły się dwa obszerne głosy polemiczne: p. cec. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, wiceprezes sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, oraz

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów. Komisja ds. Prac Parlamentarnych Przewodniczący: adw.

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów. Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury,