Home2015wrzesień (Page 2)

wrzesień 2015

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.   Komisja Praw Człowieka (opiekun komisji:

Jesteśmy bacznymi obserwatorami życia adwokackiego, w tym szczególnie – internetowego. Dlatego, zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ma pan mecenas konto na facebook’u i czy zdarza się panu czytać wpisy adwokatów zamieszczane w adwokackich grupach dyskusyjnych?   Choć mam konto na facebook’u, nie

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.   Komisja Praktyk Rynkowych i

18 września 2015, godz. 11:50. W mej skrzynce pocztowej pojawia się poniższa wiadomość:   „Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, W imieniu Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA przesyłam Paniom i Panom Mecenasom link do ankiety, dotyczącej potrzeb marketingowych Adwokatury. Ankieta znajduje się pod adresem http://www.adwokatura.pl/ankieta/ Ankieta ma

Barbarzyńcy u bram Adwokatury? W swoim felietonie pt. Ideologia adw. Andrzej Nogal przestrzega przed politycznym i ideologicznym zaangażowaniem Adwokatury. Jako przejawy takiego zaangażowania Autor wskazuje powołanie Komisji ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz obecność przedstawicielek Adwokatury na tegorocznym Kongresie Kobiet. Działania takie mają powodować osłabienie jedności Adwokatury

Nie pozwólmy, aby Adwokatura dała się wciągnąć w spory ideologiczne, stając po stronie, tej czy owej opcji politycznej, czy ideologicznej. Niech pozostanie wspólnym dobrem wszystkich Adwokatów: prawicowych, lewicowych, narodowców, internacjonalistów, kobiet i mężczyzn. Katolików i ateistów.   Adwokaci są różni: młodzi i starzy, z małych miast i wielkich,