8 pytań i 8 odpowiedzi, dr adw. Małgorzata Kożuch

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie zaprezentowanie dokonań Komisji/Zespołów.


 

Małgorzata_Kożuch

Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji (opiekun komisji: adw. Jerzy Glanc)

 

Przewodnicząca: adw. dr Małgorzata Kożuch

 

Członkowie: adw. Wiktor Kołakowski, adw. Fryderyka Kulesza, adw. dr Karol Pachnik, adw. Andrzej Stelmach, adw. Agnieszka Swaczyna, adw. Joanna Targowska Zalewska, adw. dr Marcin Wojcieszak, adw. Katarzyna Zajączkowska, adw. dr Karol Zawiślak, adw. Zofia Grochowicz

 

1. Jaki jest przedmiot działalności Komisji/Zespołu, której/któremu Pani Mecenas/Pan Mecenas przewodniczy?

Przewodniczę Komisji praktyk rynkowych i konkurencji.

 

2. Jak wyżej opisany przedmiot ma się do faktycznych działań podjętych przez Komisję/ Zespół (innymi słowy – co w toku mijającej kadencji zostało zrealizowane, a co nie i dlaczego)?

 

Program pracy Komisji jest corocznie prezentowany na pierwszym posiedzeniu NRA, łącznie z wnioskiem o umieszczenie go na stronie www. Komisja w bieżącym roku pracuje nad kilkoma projektami:

  • na zwalczaniu nadużyć w zakresie posługiwania się znakiem „Adwokatura Polska”  przez osoby trzecie
  • ostrzeżeniami publicznymi w zakresie wprowadzania w błąd co podmiotu świadczącego oraz ryzyka związanego ze świadczonymi usługami
  • adaptacją standardów IBA postępowania adwokatów w mediach społecznościowych
  • business and human rights – rola adwokatów i organów izb
  • komisje zdarzeń medycznych – współpraca
  • adwokat mediator – podnoszenie standardów
  • specjalizacja zawodowa – czy i jak ją wprowadzić/przeprowadzić
  • kodeks dobrych praktyk (publikacja)
  • wytyczne w działalności pro bono

 

3. Jaki cel Komisji/Zespołu zostanie (z przekonaniem graniczącym z pewnością) zrealizowany do końca bieżącej kadencji?

 

Myślę, że Komisja zakończy wszystkie realizowane projekty.

 

4. Czy i ewentualnie co – chciała Pani/chciał Pan Mecenas zmienić w funkcjonowaniu Komisji/Zespołu, obejmując funkcję przewodniczącego oraz – czy udało się tę zmianę osiągnąć?

 

Zależało mi na pracy z ludźmi, którzy chcą mieć wkład w życie publiczne adwokatury i w podnoszenie standardów. Do Komisji zostały przyjęte osoby nie tylko zaproszone, ale także takie, które zgłosiły się same. Mimo deklaracji pracy pozostają one całkowicie nieaktywne. Monitowanie przez przewodniczącą spotkało się z milczeniem. Nigdy nie zgłosiły żadnego własnego pomysłu, ani nie zrealizowały propozycji im przedłożonej, nawet przy możliwości wyboru tematyki. Pocieszające jest to, że ich nieaktywność w komisji, kompensowana jest aktywnością zawodową. Osoby te nie są bierne. Wiara w to, że człowiek zmienia się na lepsze nie pozwala mi poprosić ich na opuszczenie zespołu, w którym nie pracują.

 

5. Jak często odbywały się spotkania członków Komisji/Zespołu? Jeśli spotkań nie było, to w jakiej formie odbywały się kontakty przewodniczącego i członków oraz czy ich częstotliwość mogła mieć wpływ na zrealizowanie zaplanowanych celów?

 

Spotkania odbywają się nieregularnie, w ramach potrzeb. Co do zasady są to spotkania z poszczególnymi członkami, a nie in pleno, głównie z uwagi na rozrzut członków po całej Polsce. Kontakt jest mailowy, telefoniczni i osobisty.

 

 6. Czy w ocenie Pani Mecenas/Pana Mecenasa, członkowie Palestry wiedzą o tym, czym zajmował/a się Zespół/Komisja w toku kadencji? Jeśli tak, skąd tę wiedzę czerpali, a jeśli nie – gdzie stosowne informacje powinny się ukazywać?

 

Jako przewodnicząca poprosiłam już w pierwszym roku o zakładkę dla Komisji na stronie www. W ubiegłym roku na trzech kolejnych posiedzeniach NRA prezentowałam prace Komisji, odbyła się także konferencja, wyszła broszurka. Dwukrotnie w roku składane jest pisemne sprawozdanie. Dziekani Izb oraz inni członkowie NRA mają pełna wiedzę, czy ją przekazują dalej trudno mi ocenić. Dodatkowo zabieram głos na konferencjach branżowych, wypowiadam się w prasie codziennej i tygodnikach, opublikowałam dwa „adwokackie” artykuły i sprawozdanie z konferencji UOKiK.

 

7. Czy obecnie obowiązująca formuła podziału kompetencji pomiędzy Komisjami/Zespołami NRA zdaje egzamin, czy wymaga modyfikacji, a jeśli tak, to w jakim kierunku?

 

Podział pracy między Komisjami NRA jest narzucony z zewnątrz. Komisje mogą z sobą współpracować i niektóre to robią.

 

8. W skali od 1 do 10 – w jakim stopniu jest Pani/Pan Mecenas zadowolona/y z tego, co Komisja osiągnęła/Zespół osiągnął w toku kadencji?

 

Z uwagi na połowę „okresu rozliczeniowego” stawiam ocenę „6″ w skali 10 punktowej.

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.