Home2016listopad

listopad 2016

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka, której patronem medialnym jest m.in. Pokój adwokacki i "Adwokatura jest także kobietą" nakłania do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawołuje do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w

Poprzez regulacje ustawowe, postępującą atomizację ludzi, ich walkę o życie – Adwokatura, zamiast sprawami ludzi, faktycznie zajmuje się sobą. Stworzono jej takie mechanizmy, które dezintegrują, zrywają więzi, minimalizują sens posiadania tytułu adwokata. W konsekwencji, w środowiskowych dyskusjach na temat Adwokatury nieznośnie często posługujemy się słowem

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – jakie dzisiaj wiążą się z tą funkcją wyzwania i czego należy od osoby pełniącej tę funkcję oczekiwać? Przede wszystkim oczekiwać należy odwagi. Stykamy się z potężnymi naciskami kierowanymi do RD z różnych kierunków. Prokuratury, prowadząc różnego rodzaju postępowania, w

Zwykle w przededniu wyborów do samorządu, rozmowy zaczynam od pytania o to, dlaczego mój rozmówca kandyduje na daną funkcję. Pana Mecenasa muszę jednak zapytać o to, dlaczego pan nie kandyduje na dziekana? Dlaczego, zatem? Wiele osób zadaje mi to pytanie i widzę potrzebę uzasadnienia tej decyzji.