Home2016Listopad (Page 2)

Listopad 2016

Sekcja Prawa Mediów i Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza do udziału w nieodpłatnej konferencji pn. Rola prawnika i dziennikarza w kreowaniu rzeczywistości demokratycznego państwa. W wydarzeniu w charakterze prelegentów wezmą udział zarówno przedstawiciele praktyki i nauki prawa jak i dziennikarze szczególnie zainteresowani

Referat Skarg i Wniosków Naczelnej Rady Adwokackiej wszczął postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy działania spółek Polkomtel S.A. i Availo Sp. z o.o. polegające na oferowaniu przedsiębiorcom usług prawnych nie naruszają przepisów prawa, w szczególności czy nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji, których konsekwencją będzie podjęcie działań mających

We wszystkich działaniach państwotwórczych, czy to na polu cywilnym, czy wojskowym, rolę nie do przecenienia odegrało środowisko polskiej palestry. Można bez przesady powiedzieć, że w dziele odbudowy Polski, które rozpoczęło się z chwilą powstania Legionów Polskich w sierpniu 1914 r., a zakończyło zwycięstwem nad bolszewikami w 1920 r. i III powstaniem śląskim w 1921 r., polscy

W dniu 7 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie kapituły pierwszej edycji plebiscytu Adwokacki Patron Roku. W spotkaniu udział wzięli: adw. Andrzej Zwara (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Ewa Krasowska (Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Rafał Dębowski (sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), Marcin Warchoł (Wiceminister Sprawiedlilwości), Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch Polska), apl. adw. Dagmara Miler oraz adw. Joanna Parafianowicz (przedstawiciel organizatora, redaktor Naczelna