Obrady kapituły plebiscytu: Adwokacki Patron Roku

W dniu 7 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie kapituły pierwszej edycji plebiscytu Adwokacki Patron Roku. W spotkaniu udział wzięli: adw. Andrzej Zwara (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Ewa Krasowska (Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Rafał Dębowski (sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), Marcin Warchoł (Wiceminister Sprawiedlilwości), Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch Polska), apl. adw. Dagmara Miler oraz adw. Joanna Parafianowicz (przedstawiciel organizatora, redaktor Naczelna Pokoju Adwokackiego). Z uwagi na inne obowiązki nieobecna była apl. adw. Magdalena Robaszyńska (redaktor naczelna Młodej Palestry), która przekazała na piśmie swoje rekomendacje.

2016-11-07-19-42-27-1Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń, tj. w szczególności po lekturze uzasadnień nadesłanych przez osoby zgłaszające, porównaniu wiedzy własnej, poczynionych research’y oraz po burzliwej, lecz owocnej dyskusji, Kapituła podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu tytułu Adwokackiego Patrona Roku adwokatowi z Izby Adwokackiej w Warszawie oraz o przyznaniu wyróżnienia adwokatowi z Izby Adwokackiej w Łodzi. O wyborze zadecydowały takie argumenty, które wskazywały na szczególnie rzetelne, o ile nie – wzorcowe podejście do obowiązków patrona m.in. poprzez zwracanie nieustannej uwagi  zasady etyki i godności zawodu, które winny poprzedzać wszelkie działania adwokata oraz umożliwianie aplikantom nie tylko nauki zawodu, ale także budowania ich własnej renomy.

Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w uroczystych okolicznościach. Dzięki uprzejmości Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie stanie się to podczas VII Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich w Arkadach Kubickiego w dn. 28 stycznia 2017 r., który swoją obecnością zaszczycą zarówno zwycięzcy plebiscytu jak i członkowie kapituły.

Plebiscyt, choć organizowany pierwszy raz, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony aplikantów adwokackich jak i adwokatów, którzy także zgłaszali swoich byłych patronów.

Niewątpliwie, plebiscyt na stałe wpisze się w kalendarium samorządu adwokackiego, bowiem zgodnie z często podnoszoną argumentacją, niezwykle trafnie wpisuje się w idee stanowiące jeden z fundamentów Adwokatury, tj. koleżeństwo i patronat rozumiany jako szczególnego rodzaju relacja pomiędzy członkami palestry.

Pokój adwokacki jako organizator plebiscytu i adw. Joanna Parafianowicz jako jego pomysłodawca, serdecznie dziękują wszystkim członkom kapituły za przyjęcie zaproszenia do wspólnego podjęcia decyzji o przyznaniu tytułu Adwokackiego Patrona Roku. Szczególne podziękowania skierować wypada do Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, bowiem jego decyzja o udziale w kapitule stanowi wyraz troski Ministerstwa Sprawiedliwości o kultywowanie najlepszych adwokackich tradycji.

zrzut-ekranu-2016-09-08-22-13-06

2016-11-07-19-42-24-2
2016-11-07-19-42-232016-11-07-19-42-22

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.