Wokanda Pokoju adwokackiego: sprawa oskarżonego Dariusza K.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoznawana jest sprawa Dariusza K. oskażonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem narkotyków.

Oskarżony zrezygnował z udziału w rozprawie, nie doprowadzono go do Sądu. Stawiła się prokurator Aleksandra Piasta.

Na podstawie przepisu art. 452 par 2 kpk sprzed 1 lipca 2015 r.  Sąd postanowił uzupełnić przewód sądowy w postępowaniu odwoławczym o :

1. dowód z załączonego do apelacji tłumaczenia fragmentu załącznika do opinii biegłego Zbigniewa Wawra, k. 997, na okoliczność poprawności tłumaczenia z języka angielskiego fragmentu tekstu;

2. dowód z uzupełniającego przesłuichania biegłego toksykologa Z. Wawra na okoliczność reakcji organizmu człowieka na doustne zażycie kokainy oraz procesu jej eliminacji w tym przypadku.

Zadniem biegłego doustne zażycie nie wywołuje odurzenia.

Sąd: dlaczego zdaniem biegłego doustne zażycie kokainy nie wywołuje skutków odurzenia, skoro treść załączonej do opinii publikacji wskazuje, że skutek taki zachodzi ?

Biegły: kwestia dawki w przypadku doustnego przyjmowania, chodzi o przyjętą dawkę kokainy w podaniu doustnym. Do 1903 roku każda butelka coca coli zawierała 60 mg czystej kokainy. Podanie 20 mg dożylnie powoduje gwałtowną śmierć, a zatem spożycie kilkunastu butelek coli powinno dać efekt śmiertelny, a jak wiadomo takiego efektu nie wywoływało. Nie wywoływało ok. 1200 mg kokainy efektu typowego odurzenia, jakie otrzymuje się po podaniu pozajelitowym. Również potwierdzone jest, że efekt podania doustnego jest znacząco mniejszy albo minimalny, np. żucie liści koki przez Indian – skutkuje podniesieniem ciśnienia i daje możliwość przebywania na dużych wysokościach, natomiast nie obseruje się efektu odurzenia typowego dla podania donosowego czy wziewnego. Efekt odurzenia wywołany podaniem nawet znacznych ilości kokainy doustnie wskutek jej powolnego wchłaniania oraz znacznego rozkładu w układzie pokarmowym nie wywołuje typowego efektu jak ww podanie. Przyjęcie doustne jest nieefektywne, nie uzyskuje się jakiegokolwiek stanu odurzenia. Proces wchłaniania w układzie pokarmowym w zależności od stopnia wypełnienia żoładka pokarmem, ph soku żołądkowego mającego istotny wpływ na wchłanianie, trwa od 3 do 6 godzin. Substancja utrzymuje się w organizmie od 24 do 26 godzin. Proces eliminacji kokainy z krwi jest bardzo szybki, w tej sprawie 6 do 8 h, w tym czasie można wykryć śladowe ilosci kokainy we krwi. Wiele zależy od możliwości badawczych krwi, bowiem przyjęte przez organy procesowe limity skracają czas detekcji kokainy do mniej więcej 6 h. Po tym czasie kokaina jest praktycznie niewykrywalna, stężenie spada poniżej 10 nanogramów i jest praktyucznie niewykrywalna.

Obrońca: Skąd biegły czerpie źródło wniosków dotyczących efektu odurzenia?

Biegły, nieco skonfundowany nie umie wskazać jednoznacznie źródła, powołuje się na artykuł, w którym jednakże nie porównywano sposobów podania narkotyku. Kokaina 2,8 mg na 1 kg ciała podania doustnie jest tak samo efektywna jak ta sama dawka podana drogą nosową – biegły czyta fragment publikacji załączonej do opinii i na pytanie obrony ma się ustosunkować. Czyta,  myśli…. “no tak… ehhhh”. To są badania sprzed ponad 40 lat, ale od tej pory wiele się zmieniło, szczególnie w wykrywalności kokainy oraz badaniu jej efektów. Powołanie się na publikację z 1978 roku w zakresie przedstawionych w niej badań należy taktować jako przypadkowe i poglądowe Badania z 2006-2011 są odpowiednie i nie potwierdzają efektów opisywanych w 1978 r.
Obrońca pyta o prawdziwość zdania z artykułu załączonego do opinii biegłego o treści “szczytowe oceny haju po doustnej kokainie byly znacznie wieksze niz zaobserowane po jednakowej dawce donosowej’.

Biegły nie ma zdania, chce tylko podkreślić jedną kwestię – praktycznie kokaina nie jest przyjmowana drogą doustną, 90% kokainy jest przyjmowana pod postacią wziewną i to jest efektywna droga. Pozostałe 10% jest przyjmowane drogą donosową, mało kto przyjmuje ją dożylnie z uwagi na nieznajomość ilości czystej kokainy, może dojść do zatrzymania czynności oddechowej.

Taka rozmowa wydaje się biegłemu bezprzedmiotowa. Biegły uważa,  że stwierdzenie o które był pytany nie jest prawdziwe. Przyjaciel biegłego, dla przykładu, spożywał kokainę pod różnymi postaciami i różne drogi przynosiły różne efekty, a różnice były znaczne.

Obrońca: czy pan kwestionuje badania z powodu swojego kolegi?

Biegły: kwestionuję z powodu kinetyki podania doustnego, gdzie wchłanianie jest powolne i nie uzyskuje sie typowego haju, który trwa ok 10 min, a przy użyciu doustnym go nie ma. Biegły jest zdania, że podanie doustne nie przynosi żadnych efektów odurzenia i  ma się nijak do podania donosowego.
Trudno nie odnieść wrażenia, że biegły ma wątpliwości co do tego, co opiniował, skoro  obrona przedstawia mu artykuły, na które sie powoływał, zaś znajomość ich treści jest u biegłego dosyć subtelna.

Konkluzja wypowiedzi biegłego jest taka, że: każdy reaguje inaczej. Kokaina w celach odurzenia nie jest przyjmowana doustnie, bowiem kokainę się wciąga albo pali. Wcieranie w dziąsła nie jest drogą doustną, nikt nie naćpał się coca colą! Byłoby to nieefektywne. Czysty związek kokainy przy podaniu doustnym kokainy utrzymuje się w organizmie wynosi 6 h od momentu kiedy ona uzyskuje maksymalne stężenie w surowicy, do momentu kiedy w surowicy już jej nie ma. Od momentu podania – do 6 h należy dodać czas wchłaniania, który jest różny, od 3 do 6 h wynosi okres wchłaniania, może jednak trwać nawet do 8 godzin. Kokaina przyjęta doustnie nie pobudza. Kokaina powoduje obniżenie senności. Skutki przyjęcia 1 lub 2 mg doustnie są różne, zależne od czasu wchłaniania.

Prokurator nie ma pytań do biegłego.

W apelacji sformułowany został wniosek o dopuszczenie dowodu z nowej opinii toksykologa i opinii uzupełniającej psychiatrów.
5 minut przerwy
Po przerwie: mec. Wolfowicz –  obrona jest świadoma tego, że jej subiektywne przekonanie o wadliwości opinii nie warunkuje dopuszczenia przed sąd nowej opinii. Wnioskuje obrona o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego toksykologa. Obrony nie interesuje to, że doustne zażywanie kokainy jest niepopularne, mało spotykane i nieefektywne. W opinii są wewnętrzne sprzeczności, jest ona niepełna. Obrona ma zastrzeżenia do złożonej przez biegłego Z. Wawra opinii. Obrońca wskazuje, że biegły przyjął określony wariant zdarzenia i nie dopuścił myśli o istnieniu innego. Opinia jest niejasna, nie może być tak, że mamy do czynienia z określoną metodyką badania bieglego, zaś biegły uważa inne istniejące metodyki za błędne.
Wydaje się, że prokurator opada w objęcia Morfeusza…

Tymczasem, biegły Z. Wawer w lutym twierdził, że sam zażywał kokainę… Dziś bazował na opinii kolegi.

Prokurator: kwestia kokainy przyćmiła inne kwestie, obrona wielokrotnie wnosiła o innego biegłego. Prokurator nie jest tym wnioskiem zaskoczony. Biegły wygłasza wysoki poziom teorii, która nijak ma się do doświadczenia życiowego, a nowy biegły jest zbędny dla tego postępowania. Wnosi o oddalenie wniosku obrony.
Mec. Wolfowicz:  nie można ukryć, że nasze działania zmierzają do podważenia opinii biegłego. Skoro prokuratura uważa, że opinia biegłego jest kompletna, czy pani prokurator i urząd prokuratorski posiada wiedzę co do sposobu zażycia kokainy przez oskarżonego?

Przerwa na naradę.

Po naradzie:

Sąd postanowił:

  1. z uwagi na niepewność i niejasność opinii dopuścić dowód z opinii innego biegłego toksykologa,2
  2. oddalić dowód z opinii biegłych psychiatków i/lub psychologów jako nieprzydatny w sprawie
Z uwagi na powyższe, obrona wnosi o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości ustalonej przez Sąd, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, dozór policji i stawiennictwo w jednostce policji nawet do 5 razy tygodniowo.
Po naradzie:
Sąd postanowił:
  1. rozpoznać wniosek obrony na posiedzenie niejawne,
  2. odroczyć rozprawę, o terminie zawiadomić strony po ustaleniu terminu, w którym sporządzona będzie opinia biegłego toksykologa.
[przebieg rozprawy relacjonowała z sali sądowej Karolina Robak]

14962793_10207116460662223_6444315742553096522_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.