Plus minus odpowiedzialność

Referat Skarg i Wniosków Naczelnej Rady Adwokackiej wszczął postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy działania spółek Polkomtel S.A. i Availo Sp. z o.o. polegające na oferowaniu przedsiębiorcom usług prawnych nie naruszają przepisów prawa, w szczególności czy nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji, których konsekwencją będzie podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tego typu praktyk.
Ponieważ w myśl zapisów regulaminu usługi mają świadczyć także adwokaci, a objęte tajemnicą adwokacką porady prawne mają być nagrywane – apel do adwokatów (w szczególności z Izby Rzeszowskiej) z prośbą o pilne przesyłanie wszelkich informacji w tej sprawie na adres: sekretarz@nra.pl

zrzut-ekranu-2016-11-12-12-36-15

zrzut-ekranu-2016-11-12-12-43-44

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.