#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje w społeczeństwie nie będąc wyłącznie tworem suwerena. Zdaniem autora, adresaci norm prawnych nie tyleż powinni ich przestrzegać w obawie przed sankcją, lecz mając świadomość, że prawo zmierza do roztropnego ukształtowania i ukierunkowania ludzkich zachowań na pewne wartości uniwersalne, pośród których wymieniał dobro i piękno, chcieć sprostać jego wymaganiom i dążyć do uczynienia świata lepszym.

 

Prawo powinno uwzględniać złożoność natury ludzkiej i kondycję człowieka, jego doświadczenia, także jego ułomności. Nie może być konstruowane w sposób, który adresata normy stawia pod pręgieżem, w obliczu podejrzeń, dąży do jego ukarania. Jest bowiem rzeczą naturalną, iż budzi to sprzeciw, a co za tym idzie potencjalną niezgodność zachowań z obowiązującymi przepisami.

 

Ustawodawca nie powinien także stawiać się w roli nieomylnego sędziego, rycerza sprawiedliwości lub ostatecznej wyroczni – w sprawach, które sięgają dalej niż leży ludzkie sumienie. Stanowienie prawa nie może polegać na zaklinaniu otaczającej ustawodawcę rzeczywistości i tym samym stać w opozycji do codziennego, zwykłego, ludzkiego doświadczenia. Staje się bowiem wówczas śmieszne i odarte z szacunku. Skoro bowiem ustawodawca nie szanuje człowieka, nie uwzględnia trudów z jakimi przychodzi mu się niekiedy borykać, dlaczego człowiek miałby postępować odwrotnie?

 

Środowiskom związanym z obroną prawa kobiety do legalnego usuwania ciąży postulującym utrzymanie dotychczasowego „kompromisu aborcyjnego” z pola widzenia umyka jedno. W Polsce tegoż kompromisu nie ma. Jest zaś – całkowity zakaz usuwania ciąży, a prawo przewiduje jedynie trzy kontratypy. Okoliczności wyłączające karną bezprawność czynu, to nie to samo, co kompromis. To jedynie subtelne odstępstwo od ustawowego wymogu heroizmu.

 

Adwokat Joanna Parafianowicz

14258309_1110084839081270_3027727050510199533_o

Share Post
Written by

Warszawski adwokat i Pokój Adwokacki w jednym.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.