Home2016sierpień

sierpień 2016

Kwestia zasad wynagradzania adwokatów za czynności wykonywane z urzędu po raz kolejny staje się przedmiotem publicznej debaty i protestów, a wręcz oburzenia przedstawicieli środowiska adwokackiego. Po wątpliwym „sukcesie” starań o „urealnienie” stawek za czynności wykonywane z urzędu i zmianie rozporządzenia dotyczącego tej kwestii przez Ministra

Jak podaje Wikipedia, a zatem nierzadko pierwsze (choć miejmy nadzieję, że nie ostatnie) źródło powszechnej wiedzy, pani profesor Ewa Łętowska to prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich,

Fotografia przedstawia grupę adwokatów - obrońców w procesach politycznych. Została wykonana prawdopodobnie na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku. Pokojowi zdjęcie udostępnił pan mecenas Krzysztof Piesiewicz, zaś z archiwum prywatnego pani Anny Boguckiej-Skowrońskiej oryginał został przekazany do działu archiwum i organizacji wystaw Europejskiego Centrum Solidarności Do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie Wniosek My, niżej podpisani