Historia adwokatury na jednej fotografii

ECS_T_F_23092

Fotografia przedstawia grupę adwokatów – obrońców w procesach politycznych. Została wykonana prawdopodobnie na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku.

Pokojowi zdjęcie udostępnił pan mecenas Krzysztof Piesiewicz, zaś z archiwum prywatnego pani Anny Boguckiej-Skowrońskiej oryginał został przekazany do działu archiwum i organizacji wystaw Europejskiego Centrum Solidarności

Do
Naczelnej Rady Adwokackiej
w Warszawie

Wniosek

My, niżej podpisani Adwokaci polscy, domagamy się pozostania na stanowisku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wybranej na I Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatury głosami większości adwokatów adw. Marii Budzanowskiej.
Wyrażamy do adw. Marii Budzanowskiej pełne zaufanie i żywimy przekonanie, że nikt, jak tylko adw. Maria Budzanowska reprezentuje i wyraża stanowisko moralnej bezkompromisowości i rzetelności reprezentowania naszych interesów.
Nadto stwierdzamy, że adw. Maria Budzanowska jako wybrana przez Zjazd, może być odwołana tylko przez Zjazd Adwokatury i jest przed nim odpowiedzialna i zobowiązana do pełnienia swych obowiązków do końca kadencji.

Adw. Piotr Ł. J. Andrzejewski, Adw. Grażyna Stecka,
Adw. Andrzej Litwak, Adw. Piotr Karniol,
Adw. Zofia Adamowicz, Adw. Wiesław Johann,
Adw. Antoni Rudnicki, Adw. Przemysław Kłosiewicz,
Adw. Tadeusz Węgiełek, Adw. Wojciech Hermelinski, Adw. Roman Daniec, Adw. Irena Mizger-Chojnacka

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.