Zamknięcie list adwokatów

„W najbliższym numerze Dz. Ustaw RP ogłoszone zostanie rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1948 r. o zamknięciu list adwokatów.

Rozporządzenie obejmuje teren całego kraju z wyjątkiem tych okręgów, gdzie liczba adwokatów jest niedostateczna. Rozporządzenie to nie dotyczy młodzieży prawniczej, poza tym jednak innych wyjątków nie przewiduje.

Różni się ono jednakże biegunowo od rozporządzenia zamykającego listy adwokatów i aplikantów adwokackich, wydanego w roku 1938 przez rząd sanacyjny.

O ile bowiem rozporządzenie z roku 1938 miało na celu niedopuszczenie do adwokatury elementu młodego, a w pierwszym rzędzie młodzieży postępowej o tyle rozporządzenie obecne nie dotyczy aplikantów adwokackich i to zarówno tych, którzy są już obecne na listę wpisani, jak i tych, którzy na listę aplikantów adwokackich będą wpisani w przyszłości. Dlatego rozporządzenie niniejsze bynajmniej nie zamyka młodzieży prawniczej drogi do obranego zawodu.

Główną przyczyną, która spowodowała Min. Sprawiedliwości do wydania tego rozporządzenia był znaczny odpływ sił prawniczych do adwokatury, na czym ucierpiała np. administracja państwowa nie rozporządzająca dostateczną liczbą prawników.

Należy również nadmienić, iż Departament Ustawodawczy Ministerstwa Sprawiedliwości opracował ostatnio dekret w sprawie zaliczenia pracy adwokatów do czasu służby państwowej. W myśl tego projektu funkcjonariuszom państwowym, którzy uprzednio wykonywali zawód adwokacki wlicza się do wysługi lat także czas pracy zawodowej na stanowisku adwokata, aplikanta adwokackiego i aplikanta sądowego. Dekret ten ma na celu polepszenie sytuacji adwokatów wstępujących do służby państwowej.

Zniesienie krzywdy, jaka w tym odcinku niewątpliwie działa się pracownikom państwowym rekrutującym się spośród byłych adwokatów, stworzy z pewnością warunki zachęcające do wstępowania dalszych jednostek spośród adwokatury do służby społecznej.

Min. Sprawiedliwości wyraża nadzieję, że obydwa wymienione akty ustawodawcze przyczynią się wydatnie do stabilizacji stosunków na odcinku wymiaru sprawiedliwości.”

 Dziennik Bałtycki, 1948, nr 42 z 12 lutego 1948 r.

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ