UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem wyjaśniającym wszczętym 21 czerwca bieżącego roku. Postępowanie zostało wszczęte m.in. na skutek skarg wpływających do urzędu ze strony przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na wprowadzone przez Allegro zmiany, które miałyby powodować, że produkty sprzedawane na platformie przez oficjalny sklep Allegro miały być identyfikowane w wynikach wyszukiwania jako najbardziej trafne.

W postępowaniu urząd sprawdzi, czy przedsiębiorca faworyzuje własny sklep internetowy kosztem innych sprzedawców.

Na temat prowadzonego postępowania i dokonanych czynności wypowiedział się prezes UOKiK Marek Niechciał.
– Chcemy wstępnie ustalić, czy w związku z działaniami Grupy Allegro mogło dojść do ograniczenia konkurencji. Sprawdzamy, czy spółka nie faworyzuje własnego sklepu internetowego w szczególności poprzez lepszą prezentację jego ofert – powiedział prezes, dodając, iż faworyzowanie własnych produktów przez spółki, które posiadają silną pozycję na rynkach związanych ze sprzedażą elektroniczną, to sprawy którymi zajmują się organy antymonopolowe na całym świecie. Niedawno Komisja Europejska nałożyła na Google karę finansową w wysokości 2,4 mld euro. Sprawa Grupy Allegro jest jednak na wczesnym etapie, prowadzimy dopiero postępowanie wyjaśniające, czyli w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Stosowane jest w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody, które mogą być istotne w sprawie. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić kontrolujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji. W tym roku urząd dwukrotnie skorzystał z tej możliwości zebrania materiałów.

[FK]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.