Ujednolicony tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Przepisy nie powinny być tak skonstruowane, aby ustalenie brzmienia przepisu wprowadzonego przed miesiącem wymagało kilkugodzinnej pracy.

Dlatego proponuję tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami z 14 października 2020 r., 16 października, 23 października 2020 r., 31 października 2020 r., 2 listopada 2020 r. oraz z 6 listopada 2020 r.

Tekst będzie w miarę potrzeb aktualizowany.

Rozporządzenie Covidowe_6

 

 

Udostępnij wpis
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ