Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie wypowiedzi polityków na temat sędziów

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
przyjęte jednogłośnie przez aklamację na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2017 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej w czasie sejmowej dyskusji nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym; wypowiedzi zniesławiających sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. Przypisywanie odpowiedzialności wszystkim sędziom za pojedyncze przypadki naruszenia prawa, jest krzywdzące i nieuprawnione.

Reforma wymiaru sprawiedliwości, która zmierzałaby do jego usprawnienia, musi przebiegać w zgodzie z przepisami Konstytucji i wymaga rzeczowej, stonowanej i merytorycznej dyskusji z udziałem wszystkich środowisk prawniczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzenie narracji nienawiści nie sprzyja reformowaniu sądownictwa, a do tego burzy autorytet władzy sądowniczej; autorytet, który w żadnym kraju nie powstaje łatwo. Niezadowolenie z orzeczeń sądowych wydanych w konkretnych sprawach nie oznacza, że orzeczenia takie były niesprawiedliwe bądź niezgodne z prawem.

Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych propozycji ustawowych apelujemy do władz publicznych – Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o stonowaną i konstruktywną dyskusję, która nie będzie rujnowała wypracowanego przez 28 lat autorytetu władzy sądowniczej.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.