Prace Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

W dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie NRA odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji Prawnej. W spotkaniu wzięli udział członkowie oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, opiekun komisji, przewodnicząca poprzedniej kadencji. Pani mecenas aktywnie uczestniczyła w obradach, dzieląc się nie tylko swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, ale również zgłaszając propozycje programowe. Z uwagi na szeroki zakres działania Komisji, zgromadzeni wybrali ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego:

adw. Sylwię Gregorczyk-Abram (Izba Warszawska) i adw. Marcina Derlacza (Izba Pomorska)

oraz sekretarza adw. Marcjannę Dębską-Koniecek (Izba Warszawska).

Zebrani zwrócili uwagę na to, że komisje edukacji prawnej istnieją w niektórych tylko izbach i celowym będzie zwrócenie się do wszystkich ora o ich powołanie. Jednym z celów KEP będzie – poza oczywistą autonomią komisji izbowych – pomoc programowa i ewentualna koordynacja działań. Podkreślić należy, że część członków Komisji brała już udział w pracach w poprzedniej kadencji i pozytywnie oceniła współpracę z adwokatami nie tylko ze swoich izb.

Głównym, choć nie jedynym, adresatem działań Komisji będzie młodzież ze szkół średnich. Zauważyć należy, że w kilku izbach wypracowano schematy prowadzenia zajęć z młodzieżą, a niekwestionowanym liderem w tej materii jest Izba Pomorska. Komisja zwróci się do dziekanów z prośbą o możliwość wykorzystania wypracowanych w izbach materiałów i konkretnych rozwiązań w skali całego kraju. Z uwagi na fakt, że ze względów organizacyjnych, nie wszystkie izby mają swoich przedstawicieli w KEP, zgromadzeni postanowili w połowie  września (prawdopodobnie  w dniach 14 -15) zorganizować otwarte posiedzenie Komisji wraz z przedstawicielami wszystkich izb, połączone z konferencją tematyczną.

Wskazano także na konieczność współpracy z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, bowiem edukacja prawna jest ściśle związana z wizerunkiem Adwokatury. W szczególności wspólnym działaniem, wypracowanym jeszcze w tym roku, będzie szeroko rozumiana kampania edukacyjna i wizerunkowa w 100-lecie istnienia Adwokatury i jej samorządu, które przypada w 2018 r. Celem będzie podkreślenie niezwykle istotnej, choć służebnej roli adwokatów w odniesieniu do każdego obywatela.

Andrzej Grabiński, adwokat

Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy NRA

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.