Odmowa świadczenia usług na rzecz osób ubogich – wystąpienie HFPC do Prezesa UOKiK