List w sprawie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Członkowie Komisji,

jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zwracam się zarówno do Pana Przewodniczącego jak i do Członków Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z apelem o poszanowanie mojego obywatelskiego prawa do powierzenia moich spraw i tajemnic adwokatowi lub radcy prawnemu, bez obawy, iż mogliby oni zostać zwolnieni z obowiązku jej zachowania.

Zwracam się także o poszanowanie zasady, zgodnie z którą adwokata i radcy prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Jako obywatel wiem bowiem, że tajemnica adwokacka i tajemnica radcowska odgrywają kluczową rolę w realizacji mojego prawa do obrony oraz prawa do rzetelnego i sprawiedliwego postępowania.

Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego zwracam się do Pana Przewodniczącego oraz do Członków Komisji z apelem o poszanowanie spoczywającego na każdym adwokacie i radcy prawnym obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Zasada ta stanowi bowiem istotę wykonywanego przeze mnie zawodu i zarazem stanowi gwarancję procesową obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, bez istnienia której byliby oni bezbronni w starciu z organami władzy.

Jako obywatel i zarazem osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zwracam się do wykonujących pokrewne mi zawody członków Komisji z koleżeńskim przypomnieniem, że także na Was spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów o tajemnicy zawodowej stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa. Zasady te są zaś następujące:

 

  • Adwokat i radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
  • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  • Adwokata i radcy prawnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

 

Obywatel i zarazem osoba wykonująca zawód zaufania publicznego

PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.