Ks. kanonik Tomasz Szopa: od wydziału prawa do Kurii Metropolitalnej w Krakowie

XDvO_M6CDecyzją nowego arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Krakowie został dotychczasowy sekretarz i kapelan kard. Stanisława Dziwisza ks. kanonik Tomasz SzopaNowy kanclerz (ur. 1974) studiował na wydziale prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i na uniwersytecie Paris Ouest Nanterre La Défense w Paryżu. W latach 1998-2001 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i ukończył ją egzaminem sędziowskim, równolegle pracując w renomowanej kancelarii adwokackiej. Skończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UP JP II, w 2001 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 2006 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W kolejnych latach był wikariuszem parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Krakowie, pracował jako konsultant ds. prawnych w Kurii Metropolitalnej i studiował prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2011 r. pełnił funkcję sekretarza i kapelana kard. Stanisława Dziwisza.
Sam o sobie ksiądz Kanclerz pisze tak:
Urodziłem się 29 lipca 1974 r. w Proszowicach (diecezja kielecka). Ochrzczony zostałem w proszowickim kościele para alnym 22 września 1974 r. W Proszowicach także chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 2. Do I Komunii świętej przystąpiłem w 1983 r. Byłem ministrantem. W 1988 r. wraz całą rodziną (rodzice i siostra) przeprowadziliśmy się do Krakowa i od tego roku staliśmy się para anami para i św. Maksymiliana. Ostatnią, ósmą klasę szkoły podstawowej spędziłem już w SP nr 126 na os. Tysiąc- lecia. Moim katechetą był wtedy ks. Andrzej Kopicz. W 1989 r. przyjąłem z rąk ks. bp Kazimierza Nycza sakrament bierzmowania. Następnie przez 4 lata uczyłem się w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w klasie o profilu matematycznym. Maturę zdałem w 1993 r. i wtedy jeszcze zupełnie nie myślałem o tym, aby wybrać się do seminarium duchownego. Tego samego roku rozpocząłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero na III roku studiów usłyszałem w sercu głos, który zapraszał mnie do pójścia drogą powołania kapłańskiego. Sporo czasu jednak zajęło mi rozpoznanie tego głosu i utwierdzenie się w tym, że to prawdziwie Boże wezwanie. Zdążyłem skończyć studia, a później prawie 3-letnią aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Po jej ukończeniu w 2001 r. podanie o przyjęcie zamiast do sądu złożyłem do seminarium.
Kanclerz jest obecny na twitterze, zachęcamy zatem do śledzenia jego profilu >> tu.
[na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej, mistrzejowice.net, polskatimes.pl]
Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.