Komisja Praw Człowieka przy NRA w sprawie dr Hanny Machińskiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej odniosła się do odwołania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Dyrektorki Biura Rady Europy w Warszawie. Zdaniem Komisji, jest to dystansowanie się od międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności, których orędowniczką była dr Machińska.

Komisja Praw Człowieka wyraziła wdzięczność Pani dr Hannie Machińskiej za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz budowania demokratycznego państwa prawnego, stałą współpracę z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz całą Adwokaturą. W stanowisku przypomniano także, iż dr Machińska była zaangażowana od początku lat 90-tych we wdrażanie europejskich standardów do prawa polskiego, niestrudzenie dbała o publikowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Współpracowała również ze środowiskiem adwokackim – od wielu lat jest organizatorką szkoleń i seminariów na temat stosowania Konwencji Praw Człowieka adresowanych do adwokatów.

Dr Hanna Machińska stanęła na czele Biura Rady Europy w 1991 roku. (Początkowo instytucja nosiła nazwę: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, w 2002 r. Ośrodek przekształcił się w Biuro Informacji Rady Europy, a w 2011 r. – Biuro Rady Europy). Celem Biura było stworzenie łącznika z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w Warszawie, w tym zwłaszcza z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) oraz Wspólnotą Demokracji. Powołanie Biura Rady Europy w Warszawie było zatem wyrazem szczególnej troski państwa polskiego o przestrzeganie i promowanie w Polsce praw gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Zrzut ekranu 2017-02-02 18.21.27

Zrzut ekranu 2017-02-02 18.21.38 Zrzut ekranu 2017-02-02 18.21.27

[źródło: adwokatura.pl]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.