Uchwała Prezydium NRA w sprawie ustawy o KRS

– Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do pełnienia przez sądownictwo konstytucyjnie określonych funkcji – czytamy w uchwale Prezydium NRA w sprawie proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa.

Zrzut ekranu 2017-02-03 13.11.46

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.