Krajowa Administracja Skarbowa i rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

Krajowa Administracja Skarbowa i Policja rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu i handlującą paliwami bez podatków (m.in na terenie Warszawy). W akcji uczestniczyło 300 funkcjonariuszy KAS i policji. Szacuje się, że grupa mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości ok. 40 mln złotych. Przypomnieć wypada, że KAS jest nowym organem, działa faktycznie od od 01.03.2017 (choć już wcześniej, bo od 1995 był organ o takiej nazwie), którego celem jest usprawnienie poboru podatków i wsparcie podatników.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją wołomińskiej komendy oraz policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie CBŚP oraz Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym przy współudziale BOA KGP, SPAP Warszawa, Białystok i Olsztyn w ramach prowadzonych czynności operacyjnych oraz prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwa, rozpracowali grupę przestępczą, która w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski oraz innych państw europejskich zajmowała się wprowadzaniem do obrotu paliw bez opłaconego podatku od towarów i usług, opłaty paliwowej i akcyzy przy wykorzystaniu działalności kilku firm. Funkcjonariusze ustalili dane osobowe i wytypowali osoby podejrzewane o udział w tym procederze. Jak wynikało z posiadanych informacji, działania tych osób mogły doprowadzić do uszczuplenia należności skarbu państwa na łączną kwotę nie niższą niż 40 mln złotych.

Zatrzymanych zostało 15 osób w wieku od 30 do 63 lat, w tym jedna kobieta. Zabezpieczono m.in. 12 samochodów ciężarowych – cystern o wartości około 3,6 mln zł, 10 luksusowych samochodów w tym m.in. mercedes E-klasa, dwa mercedesy GLE, mercedes AMG, land rover, BMW X3, audi Q5 oraz dwa audi Q7 o łącznej wartości 1,6 mln zł, 95 tys. euro, około 520 tys. zł, biżuterię złotą, zegarki i inne wartościowe przedmioty oraz komputery, elektroniczne nośniki pamięci i dokumenty świadczące o przestępczym procederze.

Wszystkie zatrzymane osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej przestępstw w obrocie paliwami, za co może im grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani mają być doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych oraz zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym tymczasowych aresztowań. Zatrzymane osoby stanowią trzon grupy przestępczej, dwie osoby pełną funkcję kierowniczą. Funkcjonariusze nadal pracują nad sprawą i nie wykluczają kolejnych zatrzymań – powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji podkom. Sylwester Marczak.

Funkcjonariusze wspólnie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowych planują również zablokowanie 18 rachunków bankowych. Policjanci ustali też mienie tzw. figurantów o wartości ok. 10 mln zł. Według oceny prowadzących czynności w tej sprawie, grupa mogła “wyprać” ok. 100 mln zł.

 

*Warto wiedzieć:

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.  Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16)
  2. urzędy skarbowe (400)
  3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej nadzoruje wykonywanie zadań przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych posiadają kompetencje odrębnie funkcjonujących do 28 lutego 2017 r. naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewniają też obsługę i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

(KSP,PAP,MF)

[AP]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.