22/9 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich: „Pełnomocnik przedsiębiorcy wobec zmian w prawie”

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Redakcja Młoda Palestra zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Aplikantów Adwokackich. Konferencja odbędzie się w piątek 22 września w Warszawie w godzinach 10.00- 17.00, a jej tematem będzie: „Pełnomocnik przedsiębiorcy wobec zmian w prawie”.

Miejsce: Sala Pod Kopułą, Ministerstwo Rozwoju (Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507)

W ramach trzech paneli tematycznych zaproszeni goście poprowadzą prelekcje, których tematem będą zmiany w prawie a także zagrożenia i wyzwania, które czekają na pełnomocników przedsiębiorców od 2017 r. W charakterze prelegentów wystąpią sędziowie, przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz adwokaci. Patronat nad całym wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Ministerstwo Rozwoju

Program Konferencji:

09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Powitanie gości, słowo wstępne Patronów
10:30-12:00 PANEL ADMINISTRACYJNY
* minister Mariusz Haładyj– podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;
* sędzia Sylwester Marciniak– sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
* adw. Andrzej Zwara– były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, partner w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara;
* adw. dr Karol Pachnik- przewodniczący Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:30 PANEL CYWILNO-GOSPODARCZY
* prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
* prof. UW dr hab. Paweł Wajda – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW, of consuel w kancelarii Baker & McKenzie
* prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UAM, Partner Zarządzający w kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rady nadzorczej Dębica S.A.
* adw. dr Kamil Szmid – Partner w kancelarii KML Legal, Przewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
* Agnieszka Muller-Grządka – Dyrektor Działu Audytu w kancelarii KPMG
* prof. zw. dr hab. Adam Opalski – Profesor zwyczajny, pracownik w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW, of-counsel w kancelarii Greenberg Traurig
14:30-15:00 Lunch
15:00-16:30 PANEL KARNY
* adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
* sędzia Zbigniew Kapiński – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
* adw. Janusz Tomczak – partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.
16:30-17:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Wstęp bezpłatny.

Limit miejsc: 200 osób. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencjawministerstwie@gmail.com

Wydarzenie na facebooku.

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.