Katy Perry, Pirat z Karaibów i upośledzenie zdolności do świadomego podejmowania decyzji, apl. radc. Martyna Chudzińska

Czy słaby stan zdrowia i upośledzenie zdolności do świadomego podejmowania decyzji może być podstawą unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości? Niedługo znana para – Kary Perry i Orlando Bloom usłyszy odpowiedź na powyższe pytanie.

Celebryci zakupili w kalifornijskim Montecito rezydencję, której poprzednim właścicielem był niejaki Carl Westcott. Rzecz w tym, ze sprzedający twierdzi, że Kary Perry i Orlando Bloom wykupili posiadłość bez jego świadomej zgody. Westcott jest przekonany, że piosenkarka i znany aktor wykorzystali jego słaby stan zdrowia (mężczyzna był po operacji, zażywał środki przeciwbólowe), by kupić rezydencję za cenę 15 mln dolarów. Z oczywistych względów trudno sytuację rzeczowo oceniać, po pierwsze z perspektywy prawa amerykańskiego, po drugie nie znając szczegółów. Treść pozwu została odtworzona na podstawie powszechnie dostępnych informacji, a te jak wiadomo często mogą wprowadzać w błąd. Niemniej sam case zdaje się być ciekawy.

Spójrzmy jednak na polskie przepisy i odpowiedzmy sobie na pytanie o to, co by było, gdyby Katy i Orlando wdali się w spór w kraju nad Wisła. Czy takie sprawy w ogóle się zdarzają? Owszem. wbrew pozorom tego typu sytuacje nie są aż tak niespotykane.

Gdyby Carl Wescott był polakiem, powinien przybliżyć sobie przepis art. 82 k.c.. zgodnie z którym nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Czym, w pewnym uproszczeniu, jest„stan wyłączający świadomość” i „stan wyłączający swobodne podjęcie decyzji”?

W orzecznictwie stan wyłączający świadomość rozumiany jest jako brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych i cudzych, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania, natomiast stan wyłączający swobodę ma miejsce w przypadku występowania niemożliwego do przełamania wewnętrznego przymusu postąpienia w określony sposób (wyrok SN z 18.5.2016 r., V CSK 578/15). Wyłączenie świadomości lub swobody będzie miało zatem miejsce w szczególności w przypadku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzenia czynności psychicznych (jak alkoholizm, narkomania). Warto dodać, że w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości w Polsce, jeżeli notariusz powziąłby jakiekolwiek wątpliwości co do czego czy jedna ze stron znajduje się w stanie wyłączającym świadomość lub swobodne podjęcie decyzji może (a nawet powinien) zareagować i odmówić dokonania czynności. Czy wykazanie wymienionych okoliczności skutkujących nieważnością oświadczenia woli jest proste? Nie, choć sięganie po tego rodzaju argumentację bywa częstym powodem prób wycofania się z umowy, której zawarcia się nie przemyślało.

Czas pokaże, na czym sanie w sporze Kary Perry i Orlando Blooma vs Carl Westcott, a tymczasem pozostaje wierzyć, że do zawarcia umowy nie doszło w warunkach opisanych przez samą artystkę w piosence “Last Friday Night“.

aplikantka radcowska Martyna Chudzińska

 

 

 

There’s a stranger in my bed There’s a pounding in my head Glitter all over the room Pink flamingos in the pool I smell like a mini-bar DJs passed out in the yard Barbies on the barbecue Is this a hickey or a bruise Pictures of last night Ended up online I’m screwed Oh well It’s a blacktop blur But I’m pretty sure It ruled Damn Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed but I forgot Last Friday night Yeah, we maxed our credit cards Then got kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a ménage à trois Last Friday night Yeah, I think we broke a law Always say we’re gonna stop This Friday night Do it all again This Friday night Do it all again Trying to connect the dots Don’t know what to tell my boss Think the city towed my car Chandelier is on the floor Ripped my favorite party dress Warrants out for my arrest Think I need a ginger ale That was such an epic fail Pictures of last night Ended up online I’m screwed Oh well It’s a blacktop blur But I’m pretty sure It ruled Damn Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed but I forgot Last Friday night Yeah, we maxed our credit cards Then got kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a ménage à trois Last Friday night Yeah, I think we broke a law Always say we’re gonna stop This Friday night Do it all again This Friday night Do it all again This Friday night TGIF TGIF TGIF TGIF TGIF TGIF TGIF Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed but I forgot Last Friday night Yeah, we maxed our credit cards Then got kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a ménage à trois Last Friday night Yeah, I think we broke a law Always say we’re gonna stop This Friday night Do it all again

 

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.