Wyrok: znęcanie się nad zwierzętami

Sąd Rejonowy w Płocku wyrokiem z 16 lutego 2017 roku uznał Małgorzatę S. – właścicielkę 2 psów za winną znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, bez pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby życiowe, czym doprowadziła psa o imieniu Ares do śmierci przez zagłodzenie i spowodowała skrajne wycieńczenie drugiego psa o imieniu Saba tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

Sąd przyjął, że oskarżona działała z premedytacją i szczególnym okrucieństwem pozostawiając oba psy w zamkniętym mieszkaniu bez wody i pokarmu przez okres od sierpnia do października 2015 roku. Nie reagowała także na uwagi sąsiadów oraz interwencje podejmowane przez Straż Miejską i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tylko dzięki uporowi innych ludzi udało się doprowadzić do skutecznej interwencji Policji podjętej w mieszkaniu oskarżonej, gdzie przebywały zwierzęta i uratowania chociaż 1 psa – Saby.

Sąd przychylił się w całości do wniosków zgłoszonych przez prokuratora i wymierzył Małgorzacie S. karę 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt przez okres 10 lat oraz orzekł nawiązkę w kwocie 2000 zł na cel związany z ochrona zwierząt.

Wyrok jest nieprawomocny.

[poplock.pl]

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.