Wyrok: uniewinnienie adwokata M. Małeckiego

Mec. Marek Małecki w dniu 4 lipca 2017 r. został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XII K 148/12 (szeroko komentowanej na wielu forach adwokackich). Sąd stanął na stanowisku, że gdyby prokuratura przeprowadziła w należyty sposób wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym to nie byłoby podstawy do formułowania aktu oskarżenia.

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.