HomeView All Posts (Page 8)

View All Posts

Niektórzy, czekając na sukces, nie widzą możliwości danych przez los. Niedawno w internecie ukazało się ogłoszenie adwokata pragnącego powierzyć aplikantowi adwokackiemu odpłatne stawiennictwo przed sądem. Jako stawkę wskazał kwotę 60 zł – to wskazana przez ministra sprawiedliwości równowartość wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za sprawę prowadzoną

Raport przedstawia wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2016/21/B/HS5/00397[1]). Projekt ten obejmował rozległe badania empiryczne nad korzystaniem z prawa, instytucji prawnych i usług prawniczych przez polskie