HomeView All Posts (Page 8)

View All Posts

"W najbliższym numerze Dz. Ustaw RP ogłoszone zostanie rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1948 r. o zamknięciu list adwokatów. Rozporządzenie obejmuje teren całego kraju z wyjątkiem tych okręgów, gdzie liczba adwokatów jest niedostateczna. Rozporządzenie to nie dotyczy młodzieży prawniczej, poza tym jednak innych wyjątków