HomeView All Posts

View All Posts

Kilka słów o projekcie uchwały w sprawie sposobu rozgraniczenia spraw dyscyplinarnych i reklamacyjnych W związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Izby Adwokackiej w Warszawie zaproponowałem podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu problemowego, który przygotuje projekt rekomendacji dotyczących sposobu rozgraniczenia spraw dyscyplinarnych i tzw. spraw reklamacyjnych, pomiędzy pionem

List otwarty do Szanownego Pana Profesora Doktora Habilitowanego Czesława Martysza Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   Szanowny Panie Profesorze, Panie Dziekanie kiedy ponad 15 lat temu uczęszczałam na seminarium magisterskie na mojej macierzystej uczelni Pan Profesor Jan Błeszyński, zwykł tłumaczyć studentom, że uczelnia wyższa to jedyne