HomeView All Posts (Page 6)

View All Posts

List otwarty do Szanownego Pana Profesora Doktora Habilitowanego Czesława Martysza Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   Szanowny Panie Profesorze, Panie Dziekanie kiedy ponad 15 lat temu uczęszczałam na seminarium magisterskie na mojej macierzystej uczelni Pan Profesor Jan Błeszyński, zwykł tłumaczyć studentom, że uczelnia wyższa to jedyne

Jak słusznie podnoszą autorki instagramowe-go profilu Jak wycho­wywać dziewczynki, zdanie „Nie jestem taka jak inne dziewczyny" wypowia­da wiele przedstawicielek płci pięknej. Kiedy jesteśmy młodsze, mamy skłonność do dystansowania się od koleża­nek, podnosząc własną war­tość ich kosztem. Nie jestem taka jak inne oznacza: nie podążam ślepo

Przepisy nie powinny być tak skonstruowane, aby ustalenie brzmienia przepisu wprowadzonego przed miesiącem wymagało kilkugodzinnej pracy. Dlatego proponuję tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami z 14 października 2020 r., 16 października, 23 października 2020 r., 31 października 2020 r., 2 listopada 2020 r. oraz z