HomeView All Posts (Page 6)

View All Posts

Przepisy nie powinny być tak skonstruowane, aby ustalenie brzmienia przepisu wprowadzonego przed miesiącem wymagało kilkugodzinnej pracy. Dlatego proponuję tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami z 14 października 2020 r., 16 października, 23 października 2020 r., 31 października 2020 r., 2 listopada 2020 r. oraz z

Singapurski sąd wydał wyrok, w którym orzekł karę śmierci, zaś rozstrzygnięcie zostało ogłoszone na Zoomie. Wobec 37-letniego Malezyjczyk została orzeczona kara śmierci za przestępstwo narkotykowe z 2011 r. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników postępowania w związku z epidemią koronawirusa rozprawa została przeprowadzona  za pośrednictwem Zooma. Jest to